Karel Kuna

Z valné hromady Obce spisovatelů v Praze

Projev místopředsedkyně Obce spisovatelů Lydie Romanské

Vážený pane předsedo, vážení  kolegové, milí hosté,

podívejme se kolem sebe. Z těch stovek bývalých členů Obce spisovatelů ČR  nás zůstalo k datu 15.  11. 2019  pouhých sto. Zájem o členství v OS není až tak velký, a vezmeme-li v potaz aktivitu členů, číslo se dále zmenší a zbude několik desítek autorů, tahounů v centru a v regionech. Avšak nepochybujme, literatura vzniká i za branami Obce.
Continue reading

Cenu Miloslava Švandrlíka obdržel spisovatel Ivan Kraus

Cenu Miloslava Švandrlíka, kterou uděluje Obec spisovatelů ČR za nejlepší humoristickou knihu za rok 2018, obdržel Ivan Kraus za knihu vzpomínek a zamyšlení Soukromý Hollywood. 2. cenu získala Daniela Kovářová za satirickou příručku Jak chovat muže aneb Manuál pro otrlé, v níž autorka představuje svou vlastní typologii mužů a radí ženám, jak s muži zacházet, aby splnili roli, kterou od nich očekávají. 3. cena patří Jiřímu Růžičkovi za humoristickou novelu Šťastnej jako blecha, v níž vystupuje mladík, který se po úrazu stále směje, čímž vyvolává humorné i vážnější situace.
Continue reading

Otto Hejnic trio křtilo nové CD v Malém divadle

V úterý 20. listopadu 2018 v 19 hodin se v libereckém Malém divadle konal první koncert, česko – slovenské Otto Hejnic trio křtilo svou čtvrtou desku BeautieS. Kapela vystupuje devátým rokem, na piano a klávesy hraje Ondrej Krajňák, na kontrabas Josef Fečo a na bicí a perkuse Otto Hejnic. Zvláštností produkce bylo, že posluchači seděli v řadách na sedadlech, a většina představení se odehrála v polotmě, takže všichni náročné skladby naplno vnímali.

Continue reading

Výstava SPDR na magistrátu

Byl jsem pozván 3. prosince v 16 hodin do vestibulu Krajského úřadu v Liberci na výstavu Pozdní sběr Spolku přátel drobných radostí (SPDR). Účastnili se jí malíři, fotografové, herci a spisovatelé scházející se v pondělí ve vinotéce U Hrušky. Přišel jsem, když Stanislav Kubín výstavu otevíral, recitoval své verše a uvedl básnířku Milenu Hercíkovou. Na piano hrál p. Jerie.

Continue reading

 Na křtu CD Nesmrtelná

Zúčastnil jsem se 29. XI. křtu CD Nesmrtelná Jiřího Hejnice a Michala Filiny v příbramské kavárně Delvedere. Kavárna se do posledního místa zaplnila.
Continue reading

Valná hromada Obce spisovatelů

Valná hromada Obce spisovatelů ČR se koná v sobotu 8. 12. 2018 od 10 hodin na magistrátu hl. města Prahy v zasedací místnosti, Praha 1, Mariánské náměstí 2.

Zasedání bude volební, volí se 11 členů rady a 3 členové revizní komise. Vyrovávat se bude členský příspěvek, pracující 750 Kč, ostatní 400 Kč. Přítomní zdarma obdrží čtvrté číslo Novin Obce spisovatelů. Zájemci pak almanach Obce spisovatelů 2017 Duše plné slov za 350 Kč a almanach české a slovenské poezie Refrény času za 299 Kč.

Předseda Obce spisovatelů Tomáš Magnusek

 

Dickensova Vánoční koleda u Šaldů

Povídku Vánoční koleda o nelítostném lakomci Vydřigrošovi vydal Charles Dickens roku 1843, byla mnohokrát zpracována, na Slovensku například vznikla v roce 1959 opera Jána Cikkera Mister Scrooge, baletní adaptaci zatím žádný soubor v Česku neuvedl.

Continue reading

Otto Hejnic trio

 

Malé divadlo 20. 11. 2018 v 19 hodin

BeautieS

Koncert  a  křest  4. CD česko – slovenského tria

Otto Hejnic trio

Continue reading

 Jirka Hejnic Nesmrtelná

Skupina Petr, Otto a Já se rozešla, Demo 2006, kde měli autoři Petr Vašina a Jiří Hejnic každý 10 písniček, skončilo, Otto Hejnic šel hrát jazz, Petr Vašina se věnoval hlavně americké bluesové scéně, ale Já, tedy Jirka Hejnic, skončil s pražskou firmou a začal v nastalém volnu hrát s klávesistou, harmonikářem a zpěvákem Michalem Filinou.

Continue reading

Rossiniho Popelka v DFXŠ

Gioacchino Rossini složil La Cenerentolu – Popelku v pětadvaceti letech, v roce 1817, libreto napsal Jacopo Ferretti. Liberecké Divadlo F. X. Šaldy operu uvedlo 28.září 2018.

Continue reading