Vlastimil Vondruška

VLASTIMIL VONDRUŠKA, nar. 1955 v Kladně. Knihy píše i pod pseudonymem JAN ALENSKÝ.
Po absolvování kladenského gymnázia roku 1974 začal studovat historii a národopis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončil roku 1979. Poté působil v Československé akademii věd v Ústavu pro etnografii a folkloristiku, kde roku 1983 ukončil svou vědeckou aspiranturu. V letech 1983 až 1989 pracoval v Národním muzeu, od roku 1986 jako ředitel jeho historické části.
Od roku 1990 se Vlastimil Vondruška věnuje podnikání. Společně s manželkou Alenou, která je teoretikem uměleckého řemesla, autorkou řady výtvarných návrhů a sklářských realizací a rovněž publicistkou, založil roku 1997 v Doksech sklárnu Královská huť, jejíž produkce je zaměřena jednak na výrobu kopií historického skla dle originálů z muzejních sbírek, jednak na barevné hutní sklo dle vlastních autorských návrhů. Huť také sponzoruje mnohé kulturní akce a za tuto činnost obdržel Vlastimil Vondruška roku 1999 ocenění od ministra kultury České republiky Pavla Dostála.
Literatuře se Vlastimil Vondruška věnuje s přestávkami od mládí. Dosud napsal více než padesát vědeckých studií a článků o dějinách hmotné kultury, mnoho knih vědeckých a populárně naučných, více než dvacet historických románů pro dospělé (některé z nich pod pseudonymem Jan Alenský) a několik knih pro mládež. Přízeň širokého čtenářstva si získal především sérií detektivních knih z doby vlády Přemysla Otakara II., ve kterých je skvěle vykreslen život v tehdejší době, mentalita lidí a atmosféra středověku vůbec. Hlavní postavou příběhů je vzdělaný a čestný rytíř a královský prokurátor Oldřich z Chlumu, který jako správce hradu Bezděz má také pravomoc vyšetřovat a trestat hrdelní zločiny v okolí.
Vlastimil Vondruška rovněž spolupracuje s Českým rozhlasem v němž pravidelně představuje zajímavé události z českých dějin a života lidí ve středověku.
Za svou práci obdržel Vlastimil Vondruška roku 1987 Cenu literárního fondu, roku 2005 od Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu Zlatou stuhu IBBY v kategorii Literatura faktu a populárně naučná literatura pro mládež a v letech 2006 a 2007 Cenu čtenářů nakladatelství MO­BA.

(Anotace i náhledy obálek jsou převzaty z www.databázeknih.cz)

Podivná svatba na Lichnicimid_podivna-svatba-na-lichnici-P1c-291497

Kniha ještě nevyšla. Měla by vyjít 31.05.2016
Série: Hříšní lidé Království českého (15.díl)
Žánr: Romány, Literatura česká, Historie
Rok vydání: 2016
Počet stran: 304
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-7128-3
Při ústupu českého vojska z Bavorska se dostane v Mühldorfu zádní voj do obležení. V něm bojuje i Oldřich z Chlumu. Rytířům se podaří probojovat na svobodu, ale i když by měli slavit, jejich velitelé Smil z Lichtemburka a Vok z Rožmberka jsou nervózní. Záhy poté pozve Smil Oldřich na svůj hrad Lichnice, kde se má konat svatba jeho druhorozeného syna. Když Oldřich na hrad dorazí, uvědomí si, že něco není v pořádku. Jako svatební hosté tu jsou všichni, se kterými se nedávno ocitl v obležení. Ani příprava svatby neprobíhá klidně, neboť dojde k prudké hádce mezi snoubenci. Oldřich z Chlumu to rozmrzele sleduje, ale než stačí pochopit, co se vlastně děje, dojde k první vraždě.

Život ve staletích – 17. stoletímid_zivot-ve-staletich-17-stoleti-259749

Kniha ještě nevyšla. Měla by vyjít 29.04.2016
Série: Život ve staletích (6.)
Žánr: Literatura naučná, Historie
Rok vydání: 2016
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Vazba knihy: vázaná
Další díl ojedinělého projektu známého historika a oblíbeného spisovatele, který představuje život v českých zemích od doby knížecí až do konce feudalismu. Kniha popisuje, jak se proměnil život vrstev tehdejší společnosti v 17. století. I nadále autor vychází z dostupných historických pramenů a spojením odborné eriduce a svého vypravěčského umění vytvořil ojedinělé dílo, které všem zájemcům přehledně a současně zajímavě přiblíží jedno z nejvýznamnějších období českých dějin. Text opět doprovází řada fotografií, kreseb, plánků a ukázek z dobových pramenů.

Husitská epopej IV.: 1438 – 1449. Za časů bezvládí

mid_husitska-epopej-iv-1438-1449-za-cas-kPz-274253

Kniha ještě nevyšla. Měla by vyjít 31.05.2016
Série: Husitská epopej (4.)
Žánr: Romány, Literatura česká, Historie
Rok vydání: 2016, 1. vydání originálu: 2016
Počet stran: 624
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Autor obálky: Karol Lament
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-6973-0
Sedmidílná sága vypráví o událostech slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království. Snad žádná jiná historická epocha našich dějin není v obecných představách tak kontroverzní jako právě husitství. Ta doba je pro dějepisné líčení o to složitější, že obě strany, katolická i kališnická, měly svým způsobem pravdu, ale obě současně páchaly bezpráví. Snad poprvé se v naší literatuře objevuje dílo, které se odehrává v obou znepřátelených táborech, aniž by jeden upřednostňovalo před druhým. Snaží se postihnout důvody, proč se chudí postavili proti bohatým, prostí proti vzdělaným, Češi proti Němcům, a jak dopadl střet rozumných s fanatiky. Historicky věrně popisované události tvoří kulisu čtivého a napínavého příběhu rozvětvené rodiny Prokopů, jejíž příslušníky postaví ne – úprosný osud proti sobě.
Čtvrtý díl začíná těsně po smrti císaře Zikmunda. Na trůn nastoupí jeho zeť Albrecht Habsburský. Ten však záhy také umírá a v zemi se znovu rozhoří domácí válka, kterou proti sobě vede šlechta podporovaná městy. Již třetí generace rodu Prokopů prožívá své drobné soukromé starosti, ale podílí se také na dramatických zemských událostech. Vyprávění nás zanese do Prahy, Písku, Plzně, na Tábor i do dalších měst.

Mrtvý poselmid_mrtvy-posel-zx9-250902

Série: Letopisy královské komory (9.)
Žánr: Detektivky, Literatura česká
Rok vydání: 2016, 1. vydání originálu: 2016
Počet stran: 224
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-6756-9
Královský písař Jiří Adam z Dobronína nalezne u dveří svého domu těžce zraněného muže. Umírající stihne ještě povědět, že se chystá jakési spiknutí, jenže umře dřív, než stačí povědět víc. Jiří Adam z Dobronína pochopí, že pro úspěch svého pátrání musí smrt onoho muže zatajit. Nejdříve však musí zjistit, kdo to je a proč se v posledních dnech objevoval u všeho důležitého, co se na Starém Městě pražském stalo. Pomalu začíná skládat střípky skoro neuvěřitelného zločinu. Jenže proti němu stojí mocní nepřátelé.

 

Tajemství abatyše z Assisimid_tajemstvi-abatyse-z-assisi-Pzw-236757

Série: Hříšní lidé Království českého (12.)
Žánr: Detektivky, Literatura česká
Rok vydání: 2015
Počet stran: 312
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-6550-3
Pouť ke svatému Jakubovi do Compostely patří k vrcholným projevům křesťanské zbožnosti. Oldřich z Chlumu má však svých starostí tolik, že na něco takového nikdy nepomyslel. Jenže král Přemysl II. Otakar je jiného názoru. Nařídí, aby jeho prokurátor byl členem družiny, která na zbožné pouti doprovodí královu tetu abatyši Anežku. A ještě rozmrzelejší je Oldřich ve chvíli, kdy se dozví, že společnici má Anežce dělat během cesty Světlana, dcera purkrabího Viléma z Landštejna. Ještě než překročí hranice království, dojde k první vraždě. V blízkosti poutníků se začínají pohybovat papežovi vyslanci, tajemní templáři i zvědové francouzského krále. A tehdy se Anežka Oldřichovi přizná, že k pouti ji nevedly jen zbožné úmysly. Před svou smrtí jí slovutná abatyše Klára z Assisi napsala o znepokojivém podezření. Návrat odmítá, a tak malá družina pokračuje v cestě za tajemstvím, jehož odhalení musí mnozí vykoupit svou krví.

Husitská epopej III.: 1426 – 1437. Za časů císaře Zikmundamid_husitska-epopej-iii-1426-1437-za-ca-qF9-250898

Série: Husitská epopej (3.)
Žánr: Romány, Literatura česká, Historie
Rok vydání: 2015, 1. vydání originálu: 2015
Počet stran: 624
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Autor obálky: Karol Lament
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-6755-2
Sedmidílná sága vypráví o událostech slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království. Snad žádná jiná historická epocha našich dějin není v obecných představách tak kontroverzní jako právě husitství. Ta doba je pro dějepisné líčení o to složitější, že obě strany, katolická i kališnická, měly svým způsobem pravdu, ale obě současně páchaly bezpráví. Snad poprvé se v naší literatuře objevuje dílo, které se odehrává v obou znepřátelených táborech, aniž by jeden upřednostňovalo před druhým. Snaží se postihnout důvody, proč se chudí postavili proti bohatým, prostí proti vzdělaným, Češi proti Němcům, a jak dopadl střet rozumných s fanatiky. Historicky věrně popisované události tvoří kulisu čtivého a napínavého příběhu rozvětvené rodiny Prokopů, jejíž příslušníky postaví ne úprosný osud proti sobě.

Třetí díl se odehrává v letech 1426 až 1440. Rodina Prokopů prožívá krizi husitské revoluce. Hlad, mor, rozvrat země amorální devastace, to provází osud země i rodu Prokopů. V knize se popisuje závěr radikálního husitství, úpadek polních vojsk, jednání basilejského koncilu, nástup císaře Zikmunda na český královský trůn, jeho smrt a vzestup vlivu kališnického panstva.

Zločin na Bezdězumid_hrisni-lide-kralovstvi-ceskeho-zloc-0KB-231367

Série: Hříšní lidé Království českého (20.)
Žánr: Detektivky, Literatura česká
Rok vydání: 2015, 1. vydání originálu: 2015
Počet stran: 288
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-6482-7
Jubilejní dvacátý příběh královského prokurátora a správce hradu Bezděz Oldřicha z Chlumu se odehrává přímo na Bezdězu a v hlubokých lesích, které ho obklopují. Tajemný zločin pomáhají řešit jako obvykle panoš Ota a velitel Diviš a své si křešení pří- padu řekne i Ludmila z Vartemberka. I když případ zpočátku vypadá jasně, rychle se komplikuje a sám Oldřich z Chlumu je překvapený, jakou zlobu může skrývat lidská duše.

 

Husitská epopej II.: 1416 – 1425. Za časů hejtmana Jana Žižkybig_husitska-epopej-husitska-epopej-ii--LD7-231003

Série: Husitská epopej (2.)
Žánr: Romány, Literatura česká, Historie
Rok vydání: 2015, 1. vydání originálu: 2015
Počet stran: 616
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Autor obálky: Karol Lament
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-6480-3
Druhý díl se odehrává vletech 1416 až 1425. Rodina Prokopů se rozrůstá a každý její příslušník hledá štěstí jinde; nacházíme je v Táboře, mezi umírněnými pražany, na straně Rožmberků i v řadách pronásledovaných řeholníků. Kniha popisuje růst revolučních nálad v zemi, budování Tábora, první křižácká tažení do země, zápas o čtyři artikuly pražské a smrt Jana Žižky.

Řemesla a výroba – Průvodce českou historiílarge

Série: Průvodce českou historií (4.)
Žánr: Literatura naučná, Encyklopedie, vzdělání
Rok vydání: 2015, 1. vydání originálu: 2015
Počet stran: 199
Nakladatelství: Vyšehrad
Autor obálky: Marcela Réblová
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-7429-634-5
Po Městu, Vesnici a Církvi vychází 4. díl encyklopedie, který se věnuje vývoji domácké, řemeslné a manufakturní výroby od nejstarších dob až po nástup průmyslové revoluce. Knihu úspěšné autorské dvojice doplňuje několik set fotografií.

 

Oldřich z Chlumumid_oldrich-z-chlumu-iBT-269961

Žánr: Literatura česká
Formáty eknihy: EPUB
Rok vydání: 2015
Počet stran: 272
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
ISBN: 978-80-243-6864-1
Kniha je malým dárkem čtenářům, kteří si zamilovali příběhy královského prokurátora a správce hradu Bezdězu Oldřicha z Chlumu. Autor v ní vypráví, jak pracuje s historickými prameny, a poodhaluje zákulisí svého autorského života. Čtenář zde nalezne i zajímavosti (včetně životopisu Oldřicha z Chlumu), stejně jako historická fakta (topografie Českého království, základní data příběhů). Součástí publikace je i několik povídek, které vyprávějí o méně známých etapách života Oldřicha z Chlumu.

Církev – Průvodce českou historiímid_cirkev-pruvodce-ceskou-historii-223253

Série: Průvodce českou historií (3.)
Žánr: Literatura naučná, Historie
Rok vydání: 2014, 1. vydání originálu: 2014
Počet stran: 200
Nakladatelství: Vyšehrad
Edice: Průvodce českou historií
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-7429-441-9
Edice Průvodce českou historií přináší výpravné encyklopedie, které se věnují životu v našich zemích od vzniku českého státu do počátku moderní doby. Jednotlivé díly postihují na základě hmotných, písemných a ikonografických památek nejdůležitější fakta o vývoji společnosti. Knihy jsou určeny pro zájemce o historii, studenty středních a vysokých škol a jejich pedagogy, pracovníky muzeí, novináře a publicisty, stejně jako pro návštěvníky památek a čtenáře historických románů. Třetí svazek této edice je věnován církevním stavbám, např. kostelům, kaplím, konventům, zvonicím, jejich interiérům, vybavení a předmětům z církevního prostředí. Jednotlivé pojmy jsou vysvětleny a doplněny barevnými fotografiemi. V knize najdeme i nejvýznamnější církevní stavby v regionech. Autorská dvojice opět nezklame své čtenáře se zájmem o historii, kteří mají rádi přehledné zpracování informací.

Život ve staletích – 16. stoletímid_zivot-ve-staletich-zivot-ve-staleti-YLY-198952

Série: Život ve staletích (5.)
Žánr: Literatura naučná, Historie
Rok vydání: 2014, 1. vydání originálu: 2014
Počet stran: 128
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Edice: Život ve staletích
Autor obálky: Marcel Bursák
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-5843-7
Lexikon historie. Projekt známého historika a oblíbeného spisovatele. Kniha popisuje, jak se proměnil život všech vrstev tehdejší společnosti v 16. století. I nadále autor vychází z dostupných historických pramenů a spojením odborné erudice a svého vypravěčského umění vytvořil ojedinělé dílo, které všem zájemcům přehledně a současně zajímavě přiblíží jedno z nejvýznamnějších období českých dějin. Text opět doprovází řada fotografií, kreseb, plánků a ukázek z dobových pramenů.

Ďáblův sluhamid_hrisni-lide-kralovstvi-ceskeho-dabl-XmG-218114

Série: Hříšní lidé Království českého (19.)
Žánr: Romány, Literatura česká, Historie
Rok vydání: 2014, 1. vydání originálu: 2014
Počet stran: 296
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Autor obálky: Marcel Bursák
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-6164-2
Mocný jihočeský velmož Oldřich z Hradce se soukromě obrátí na královského prokurátora a správ­ce severních Čech Oldřicha z Chlumu s prosbou o pomoc. Na jeho panství se totiž začaly dít věci, které jsou nejen proti lidskému rozumu, ale i proti křesťanské víře. Došlo také k nevysvětlitelné vraždě, jejíž obětí se stal jeho otec Vítek. Zdá se, že nitky zla sahají až za hranice Českého království

 

Život ve středověku – Průvodce základními pojmyzivot-ve-stredoveku-pruvodce-zaklad-7wl-193165

Žánr: Literatura naučná, Historie
Rok vydání: 2014, 1. vydání originálu: 2014
Počet stran: 352
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Ilustrace/foto: Kamila Skopová
Autor obálky: Karol Lament
Vazba knihy: vázaná
Stručná populární encyklopedie, která vysvětluje základní pojmy politického, společenského, hospodářského, kulturního i rodinného života v českých zemích v období raného a vrcholného feudalismu. Autor v ní shromáždil výsledky svého dlouholetého studia, které stručnou a srozumitelnou formou nabízí čtenářům. Kniha je určená především čtenářům historických románů a návštěvníkům památek, ale také žákům, studentům i jejich učitelům a samozřejmě všem dalším zájemcům o naše národní dějiny. Celkem 221 hesel doprovázejí názorné kresby.

Život staré Šumavymid_zivot-stare-sumavy-w9z-195172

Žánr: Literatura naučná, Historie
Rok vydání: 2014, 1. vydání originálu: 1989
Počet stran: 256
Nakladatelství: Vyšehrad
Vazba knihy: vázaná s přebalem
ISBN: 978-80-7429-219-4
Kniha historika a spisovatele Vlastimila Vondrušky vypráví čtivým, ale přitom fundovaným způsobem o proměnách života staré Šumavy. Je doplněna téměř stem unikátních dobových fotografií ze sbírek Muzea Šumavy v Sušici. Autor popisuje osídlení hor od pravěku až do počátků 20. století a prostřednictvím příběhů a citací z dobových pramenů představuje rozmanité skupiny tehdejších obyvatel, ať již to jsou rolníci, dřevaři, skláři, pastýři nebo pašeráci a lupiči. Kniha rovněž popisuje lidovou architekturu, oděv, zvyky i způsob obživy. Potěší určitě nejen ty, kteří obdivují krásu Šumavy, ale všechny, kteří si váží života našich předků. Publikace vychází již ve druhém, upraveném a rozšířeném vydání.

Husitská epopej I.: 1400 – 1415. Za časů krále Václava IV.mid_husitska-epopej-husitska-epopej-i-1-INp-217764

Série: Husitská epopej (1.)
Žánr: Romány, Literatura česká, Historie
Rok vydání: 2014, 1. vydání originálu: 2014
Počet stran: 600
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Autor obálky: Karol Lament
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-6156-7
Sedmidílná sága vypráví o událostech slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království. Historicky věrně popisované události tvoří kulisu čtivého a napínavého příběhu rozvětvené rodiny Prokopů, jejíž příslušníky postaví neúprosný osud proti sobě.

 

 

Ještě že nejsem katjeste-ze-nejsem-kat-195379

Žánr: Dobrodružné, Literatura česká
Rok vydání: 2014
Počet stran: 224
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Autor obálky: Marcel Bursák
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-5833-8
Dobrodružný detektivní příběh, který se odehrává v renesanční Praze. Román vznikl na podkladu autorovy stejnojmenné divadelní hry. Nabízí plno zvratů, napětí, ale i zábavných situací a nečekané rozuzlení. Hlavními hrdiny nejsou detektivové, známí z jiných Vondruškových románů, ale zdánlivě nesourodá trojice hrdinů –staroměstský rychtář, katovka a zběhlý student teologie. Součástí knihy je jako bonus i CD s písněmi v renesančním duchu Petra Traxlera z divadelních her V. Vondrušky Ještě že nejsem kat a Gaudeamus konšelé.

Smrt ve Vratislavimid_hrisni-lide-kralovstvi-ceskeho-smrt-2dC-198903

Série: Hříšní lidé Království českého (18.)
Žánr: Detektivky, Literatura česká
Rok vydání: 2014, 1. vydání originálu: 2014
Počet stran: 272
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-5845-1
Vyslanec českého krále jedná ve Slezsku, ale zmizí a nikdo netuší, co se mohlo stát. Protože jde o ožehavou diplomatickou misi, je třeba postupovat taktně. Král Přemysl II. Otakar samozřejmě nechce nechat pátrání jen na vratislavských úřadech, proto posílá do Slezska v přestrojení svého věrného služebníka Oldřicha z Chlumu a jeho pomocníky panoše Otu a velitele Diviše. Jakmile však ti tři dorazí do Vratislavi, dojde k vraždě, která nejen že pátrání zkomplikuje, ale odvede jejich pozornost zdánlivě úplně jiným směrem.

Vesnice – Průvodce českou historiívesnice-203655

Série: Průvodce českou historií (2.)
Žánr: Literatura naučná, Historie
Rok vydání: 2014
Počet stran: 200
Nakladatelství: Vyšehrad
Edice: Průvodce českou historií
Autor obálky: Marcela Knapová
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-7429-362-7
Průvodce českou historií je nová řada výpravných encyklopedií, věnovaných životu v našich zemích od vzniku českého státu do počátku moderní doby. Jednotlivé díly postihují na základě hmotných, písemných a ikonografických památek nejdůležitější fakta o vývoji společnosti. Knihy jsou určeny pro zájemce o historii, studenty středních a vysokých škol a jejich pedagogy, pracovníky muzeí, novináře a publicisty, stejně jako pro návštěvníky památek a čtenáře historických románů. V roce 2013 vyšel první díl Město. Druhý díl je věnovaný proměnám venkova od počátků zemědělství, přičemž důraz klade na období od středověku do nástupu industrializace. Autoři sledují vývoj sídlištních typů, proměny usedlostí a jednotlivých vesnických staveb. Podrobně se zabývají regionálními rozdíly lidové architektury, popisují nejvýznamnější technické stavby spojené se životem venkova a také dějiny zemědělství. Knihu úspěšné autorské dvojice doplňuje několik set fotografií, výkladové slovníčky a tabulky.

Město – Průvodce českou historiímesto-pruvodce-ceskou-historii-155277

Série: Průvodce českou historií (1.)
Žánr: Literatura naučná, Historie
Rok vydání: 2013, 1. vydání originálu: 2013
Počet stran: 199
Nakladatelství: Vyšehrad
Edice: Průvodce českou historií
Autor obálky: Marcela Knapová
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-7429-346-7
Nová historická práce oblíbených a známých autorů Aleny a Vlastimila Vondruškových.
1. svazek obrazové encyklopedie o našich dějinách.
Kniha popisuje vznik a vývoj měst od doby hradištní do konce feudalismu a nástupu industriální urbanizace. Kromě stavebního a funkčního vývoje městských celků a jednotlivých staveb (opevnění, obytné domy, ulice, náměstí, radnice apod.) se věnuje i historii všedního života měšťanů se všemi jeho náležitostmi, jako je společnost, denní režim města, obchod, řemesla, zábava a další. Knihu úspěšné autorské dvojice doplňuje několik set fotografií, výkladové slovníčky a chronologické tabulky.

Ulička hanbymid_letopisy-kralovske-komory-ulicka-ha-kXa-165756

Série: Letopisy královské komory (8.)
Žánr: Romány, Literatura česká, Historie
Rok vydání: 2013, 1. vydání originálu: 2013
Počet stran: 288
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Autor obálky: Marcel Bursák
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-5555-9
Královský písař Jiří Adam z Dobronína se v době mládí znal s ženou, která se později vypracovala na majitelku jednoho z nejluxusnějších nevěstinců na Starém Městě pražském. Kdysi mu pomohla a nyní potřebuje pomoc sama. Přímo v jejím domě kdosi zavraždil zámožného šlechtice, vlivného člena královského dvora. Jiří Adam z Dobronína spolu se svým pomocníkem bakalářem Petrem a jeho ženou Rozárkou začnou pátrat. On mezi urozenými, jeho pomocníci v pražském podsvětí. Pomalu se začnou na světlo vynořovat nehezké skutky, které spojují pražskou spodinu a skupinu královských úředníků. O to ožehavější vyšetřování je a záhy půjde všem zúčastněným o život, protože proti nim stojí bezohledný zločinec.

Msta písecké pannymid_hrisni-lide-kralovstvi-ceskeho-msta-nVr-164973

Série: Hříšní lidé Království českého (17.)
Žánr: Detektivky, Literatura česká
Rok vydání: 2013, 1. vydání originálu: 2013
Počet stran: 264
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Autor obálky: Marcel Bursák
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-4254-1
S dvorem českého krále Přemysla II. Otakara odjíždí Oldřich z Chlumu v doprovodu svých pomocníků do Prácheňska, kde se má konat zasedání zemského soudu. Ale hned první noc, kdy dvůr do královského hradu v Písku dorazí, je zavražděn zemský sudí Benedikt. Český král zuří, protože zločin považuje za útok na svůj majestát. Proto pověří vyšetřováním Oldřicha z Chlumu a ten velice záhy odhalí pachatele a nechá ho zavřít. Váhá ovšem, jaký rozsudek králi navrhnout, protože rozumí důvodu, proč k vraždě došlo. Než se ale rozhodne, je stejným způsobem zavražděn další velmož a záhy další. Teprve teď začne být pátrání zamotané, a jak se záhy ukáže, i velice nebezpečné. Oldřichovi z Chlumu půjde opravdu o život, neboť ve hře je mnohem víc, než se na první pohled zdálo.

Král básník Václav II.

kral-basnik-vaclav-ii-165023Série: Přemyslovská epopej (4.)
Žánr: Romány, Literatura česká, Historie
Rok vydání: 2013, 1. vydání originálu: 2013
Počet stran: 643
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Autor obálky: Marcel Bursák
Vazba knihy: vázaná s přebalem
ISBN: 978-80-243-5549-8
Závěrečný díl tetralogie, kterou končí vyprávění o jedné z nejslavnějších epoch českých dějin, o době velkých přemyslovských králů, začíná bezvládím po smrti Přemysl II. Otakara, pokračuje vládou krále Václava II. a končí vraždou jeho syna Václava III. Král Václav II. byl nesmírně zajímavou osobností, v dějinách možná trochu nedoceněnou. Právě za jeho vlády se vytvořil model stavovského státu s přesnou dělbou odpovědnosti mezi panovníkem a šlechtou. On sám byl ovšem v duši umělcem, sám vynikající minesengr, ale také muž známý svou erotickou náruživostí. Jeho doba je dobou dvorských intrik, zápasu mezi šlechtou, dobou nástupu měst. Právě na přelomu 13. a 14. století se dotvořila tvář středověkých Čech, na níž už Lucemburkové mnoho nezměnili. Stejně jako v předchozích dílech se děj románu odehrává na širokém prostoru celé křesťanské Evropy, v ději vystupují všichni členové přemyslovského rodu a rovněž významné osobnosti té doby.

Krev na kapradíkrev-na-kapradi-145224

Žánr: Literatura česká
Rok vydání: 2013
Počet stran: 224
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-5224-4
Kniha navazuje na úspěšnou sbírku povídek Krev na lopuchu a skládá se ze dvou částí. V té první je osm příběhů, v nichž jako hlavní vyšetřovatel vystupuje Oldřich z Chlumu a jeho pomocníci panoš Ota a velitel Diviš, ale také jeho manželka Ludmila z Vartemberka. Všechny příběhy nesou pečeť originálního myšlení Oldřicha z Chlumu, který se snaží nejen potrestat zločince, ale současně hledá opravdovou a nefalšovanou spravedlnost. To samozřejmě vede často k nečekanému rozuzlení příběhů. Druhá část knihy obsahuju deset středověkých soudniček, inspirovaných skutečnými zločiny.

Král rytíř Přemysl II. Otakarkral-rytir-premysl-ii-otakar-161564

Série: Přemyslovská epopej (3.)
Žánr: Romány, Literatura česká, Historie
Rok vydání: 2013
Počet stran: 632
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Autor obálky: Marcel Bursák
Vazba knihy: vázaná s přebalem
ISBN: 978-80-243-5247-3
Třetí část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů začíná v době, kdy král Václav I. realizuje svůj politický sen – prostřednictvím sňatku svého prvorozeného syna Vladislava ovládnout rakouské země. Jenže Vladislav umírá a následníkem trůnu se stane mladší bratr Přemysl. Aby Přemyslovci udrželi rakouské země, musí se oženit s Markétou Babenberskou. Stává se nekorunovaným vládcem zemí na sever od Alp. Je však více rytířem než diplomatem a podcení volbu nového římského krále, jímž se stane zdánlivě neškodný Rudolf Habsburský. V bitvě na Moravském poli s ním Přemysl II. Otakar prohraje a padne.

Fiorella a hřbitov upírůfiorella-a-hrbitov-upiru-114614

Série: Fiorella (3.)
Žánr: Dobrodružné, Pro děti a mládež
Rok vydání: 2012, 1. vydání originálu: 2012 …více
Počet stran: 272
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-24
Fiorella je nejen dcerou alchymisty císaře Rudolfa II., ale v převleku za chlapce je i jeho učedníkem. Už rok žije v Praze a se svými kamarády Martinem a Lukášem několikrát prokázala mimořádný důvtip, když rozluštila záhady, na které rozum dospělých nestačil. Jenže hrozí nové nebezpečí. Tělo mrtvého muže, které se našlo na předměstském hřbitově, má na krku otisky upířích zubů. O týden později se objeví další tělo, a kdosi dokonce zahlédl upíra v černém plášti. Místní farář je učený muž a nevěří na síly pekla, je však povinen povolat inkvizici. Současně požádá o pomoc Fiorellu. A tak začíná dobrodružné pátrání nejen v křivolakých staroměstských uličkách, ale také v temném podzemí. Záhy se totiž ukáže, že stopy vedou právě sem

Život ve staletích – 15. stoletímid_zivot-ve-staletich-zivot-ve-staleti-FWx-123142

Série: Život ve staletích (4.)
Žánr: Literatura naučná, Historie
Rok vydání: 2012, 1. vydání originálu: 2012
Počet stran: 128
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Edice: Život ve staletích
Ilustrace/foto: Kamila Skopová, Vlastimil Vondruška, Petr Kříž
Autor obálky: Marcel Bursák
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-4641-0
Lexikon historie. Již čtvrtý díl ojedinělého projektu známého historika a oblíbeného spisovatele, který představuje život v českých zemích od doby knížecí až do konce feudalismu.

Osmanský táborosmansky-tabor-140465

Série: Letopisy královské komory (7.)
Žánr: Romány, Literatura česká, Historie
Rok vydání: 2012, 1. vydání originálu: 2012
Počet stran: 224
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Autor obálky: Marcel Bursák
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-4904-6
I když se situace v Uhrách v polovině 16. století poněkud uklidnila a Osmani na nějakou dobu přestali s útoky na území svých sousedů, objeví se jeden veliký a zdánlivě neřešitelný problém. Jde o diskrétní záležitost, která vylučuje použití vojska, a ani vyslanec českého krále v Budíně nemůže zasáhnout. Proto se královna Anna obrátí na královského písaře Jiřího Adama z Dobronína. Protože jde o nesmírně nebezpečnou misi, tentokrát nic nenařizuje, přesto jí pán z Dobronína vyhoví. Vzápětí se vydává na území nevěřících. Ale ještě dříve, než tam dorazí, dojde k první vraždě. Tenhle zločin však nemůže zdánlivě ani náznakem souviset s posláním v Uhrách. Přesto ho nesmírně zkomplikuje. Naštěstí potká královský písař dávného přítele…

Králův dluhkraluv-dluh-137496

Série: Hříšní lidé Království českého (16.)
Žánr: Romány, Literatura česká, Historie
Rok vydání: 2012, 1. vydání originálu: 2012
Počet stran: 320
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Autor obálky: Marcel Bursák
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-4902-2
Píše se rok 1266 a český král Přemysl II. Otakar podporuje slabého císaře Richarda Cornwallského. Za to obdrží úřad, který spravuje císařovo jmění na východ od Rýna, a vzápětí se s jeho tichým souhlasem zmocní Chebska. Tamní měšťané s tím nesouhlasí, ale nemají sílu, aby tomu zabránili. Vzápětí se vytasí s listinou, podle které půjčilo jejich město Cheb českému králi Václavovi I. obrovské množství peněz a tyto peníze jim České království stále dluží. Správce královské pokladnice si však pamatuje, že dluh byl splacen a existuje o tom příslušná listina. Jenže nikdo ji nedokáže najít a vzápětí kdosi zavraždí písaře. Český král volí řešení, které považuje za nejrozumnější – povolá správce hradu Bezděz Oldřicha z Chlumu.

Jednooký král Václav I.mid_premyslovska-epopej-jednooky-kral-v-t8T-134440

Série: Přemyslovská epopej (2.)
Žánr: Romány, Literatura česká, Historie
Rok vydání: 2012, 1. vydání originálu: 2012
Počet stran: 632
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Autor obálky: Marcel Bursák
Vazba knihy: vázaná s přebalem
ISBN: 978-80-243-4899-5
Druhá část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů začíná v době Václavova dětství, kdy Přemysl I. Otakar bojuje o uznání svého sňatku s Konstancií Uherskou a tím také o legalizaci nástupnických práv malého Václava. Přikloní se na stranu císaře a konečně získá definitivní potvrzení královské koruny Zlatou bulou sicilskou.
V té době se malý Václav octne po jeho boku a učí se vládnout. Po smrti svého otce je i on korunován českým králem, ale je přesvědčený, že vládnout musí jinak. Začne budovat okázalý královský dvůr, obklopí se rytíři a umělci. Jeho politickým snem je získat rakouské země, s nimiž po celé desetiletí válčí, a když své plány konečně završí sňatkem svého nejstaršího syna, jeho syn Vladislav umírá.

Velký král Přemysl I. Otakarmid_premyslovska-epopej-velky-kral-prem-wld-82035

Série: Přemyslovská epopej (1.)
Žánr: Romány, Literatura česká, Historie
Rok vydání: 2011, 1. vydání originálu: 2011
Počet stran: 624
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Autor obálky: Marcel Bursák
Vazba knihy: vázaná s přebalem
ISBN: 978-80-243-4494-2
Velký král Přemysl Otakar I.
První část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů. Historická sága začíná v českém knížectví, rozvráceném rodovými spory, v němž se vlády ujímá mladý Přemysl Otakar I. Postupně upevňuje moc, získává zahraniční spojence a za pomoc císaři získává královskou korunu. Dostane se do sporu s církví, je dán pražským biskupem do klatby, ale dosáhne smíru s církví a vojensky vpadne do rakouských zemí. Jeho politické úspěchy otevírají cestu českému království mezi evropské velmoci 13. století.

Letopisy královské komory VI.letopisy-kralovske-komory-vi-93315

Série: Letopisy královské komory (6.)
Žánr: Detektivky, Literatura česká
Rok vydání: 2011, 1. vydání originálu: 2011
Počet stran: 296
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Autor obálky: Marcel Bursák
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-4490-4
Dva příběhy písaře královské komory Jiřího Adama z Dobronína se odehrávají v polovině 16. století. V příběhu Otrávený pohár pozve královského písaře dávný přítel rakovnický hejtman na svatbu na hrad Krakovec. Jenže dříve, než vypukne svatební veselí, kdosi otráví ženicha. A záhy dojde k další vraždě. Motiv je zdánlivě jasný, stejně jako vrah. Přesto Jiřímu Adamovi cosi nesouhlasí, a proto se dá do usilovného pátrání. Druhý příběh Smrt mučednice se odehrává v prostředí divadelní společnosti, kterou pozve nejvyšší hofmistr do Posázaví na svůj hrad Šternberk, aby sehrála představení o umučení svaté Doroty. Jenže herečka, která představuje mučednici, zemře doopravdy. Hofmistr se však domnívá, že zemřít měla jeho dcera. Proto požádá Jiřího Adama z Dobronína o diskrétní vyšetření případu, neboť na Šternberk má přijet česká královna.

Prokletí brněnských řeholníkůprokleti-brnenskych-reholniku-74538

Série: Hříšní lidé Království českého (14.)
Žánr: Detektivky, Literatura česká
Rok vydání: 2011, 1. vydání originálu: 2011
Počet stran: 304
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Autor obálky: Marcel Bursák
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-4249-8
Jedním z osobních nepřátel Oldřicha z Chlumu byl olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku. Proto správce Bezdězu nesmírně překvapí, když biskup požádá krále Přemysla II. Otakara, aby Oldřicha poslal vyšetřovat do Brna. A ještě záhadnější je údajný důvod jeho cesty – krádež v klášteře tamních minoritů. Oldřich z Chlumu navíc dostává od olomouckého biskupa rozsáhlé pravomoci a je tedy zřejmé, že jde o nesmírné vážnou záležitost. Toto podezření se záhy potvrdí. Ihned po jeho příchodu do Brna je brutálně zavražděn celerárius minoritského kláštera. Smrt hrozí i Oldřichovi a jeho pomocníkům panoši Otovi a veliteli Divišovi, neboť se ukáže, že ve hře je cosi velice znepokojivého.

Život ve staletích – 14. stoletímid_zivot-ve-staletich-zivot-ve-staleti-8bT-74074

Série: Život ve staletích (3.)
Žánr: Literatura naučná, Historie
Rok vydání: 2011, 1. vydání originálu: 2011
Počet stran: 128
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Edice: Život ve staletích
Ilustrace/foto: Kamila Skopová, Vlastimil Vondruška, Petr Kříž
Autor obálky: Marcel Bursák
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-4243-6
Třetí díl ojedinělého projektu známého historika a oblíbeného spisovatele, který představuje život v českých zemích od doby knížecí až do konce feudalismu. Kniha popisuje, jak se proměnil život všech vrstev tehdejší společnosti ve 14. století.

Klášterní madrigalklasterni-madrigal-63038

Žánr: Humor, Literatura česká
Rok vydání: 2011, 1. vydání originálu: 2011
Počet stran: 288
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Edice: Historická krimi
Autor obálky: Marcel Bursák
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-4307-5
Kdesi pod horami u hranic Českého království se nachází Klášter s panstvím, Bohem i generální kapitulou v Selbru opuštěným. Spravují ho líní řeholníci a obývají hříšní poddaní. Čas tu plyne klidně a bez ambicí, když do skriptoria Kláštera dorazí královská listina, podle níž se jedna z vesnic povyšuje na město. Nastane ovšem problém – která vesnice by to vlastně měla být? Poddaní začínají intrikovat, aby se této povinnosti vyhnuli. Ale to jim nebrání, aby dál nežili svůj život, jehož středem je především zábava v šenku a milostné schůzky pod ostřížím dohledem všímavých sousedek. Když už se situace stane neúnosnou, začne jednat královská kancelář i řeholníci, přinuceni okolnostmi.

Zloději ostatkůzlodeji-ostatku-45850

Série: Martin ze Stvolna (4.)
Žánr: Romány, Literatura česká, Historie
Rok vydání: 2010, 1. vydání originálu: 2010
Počet stran: 500
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Autor obálky: Marcel Bursák
Vazba knihy: vázaná s přebalem
ISBN: 978-80-243-4029-6
„Čtvrtý díl trilogie“ o mladém zemanovi, skvělém trubadúrovi a příležitostném obchodníkovi s ostatky Martinovi ze Stvolna se odehrává záhy po návratu z římské jízdy císaře Karla IV. domů. Martin nalézá svou manželku Johanku, kterou považoval za mrtvou, jenže osvobodit ji z kláštera není snadné. Záhy pochopí, že vlastní minulosti nikdo neunikne. Stíny mrtvých jako by ožívaly. Rychle zjistí, že rod Rožmberků nezapomíná. Ale ani Martin není bez mocných spojenců. Císař Karel IV. ho chce postavit do čela poselstva, které má vyrazit do Svaté země ke Kristovu hrobu. Tím začíná dobrodružná cesta do Orientu, která se protáhne tak, jak nikdo ani ve zlém snu neočekával.

Život ve staletích – 13. stoletímid_zivot-ve-staletich-zivot-ve-staleti-zsn-74075

Série: Život ve staletích (2.)
Žánr: Literatura naučná, Historie
Rok vydání: 2010, 1. vydání originálu: 2010
Počet stran: 128
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Edice: Život ve staletích
Ilustrace/foto: Kamila Skopová, Vlastimil Vondruška, Petr Kříž
Autor obálky: Marcel Bursák
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-3809-5
Další díl ojedinělého projektu známého historika a oblíbeného spisovatele, který představuje život v českých zemích od doby knížecí až do konce feudalismu. Kniha popisuje, jak se proměnil život všech vrstev tehdejší společnosti ve 13. století. I nadále autor vychází z dostupných historických pramenů a spojením odborné erudice a svého vypravěčského umění vytvořil ojedinělé dílo, které všem zájemcům přehledně a současně zajímavě přiblíží jedno z nejvýznamnějších období českých dějin. Text opět doprovází řada fotografií, kreseb, plánků a ukázek z dobových pramenů.

Letopisy královské komory Vletopisy-kralovske-k-37810

Série: Letopisy královské komory (5.)
Žánr: Detektivky, Literatura česká
Rok vydání: 2010, 1. vydání originálu: 2010
Počet stran: 317
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Autor obálky: Marcel Bursák
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-3813-2
Dva příběhy písaře královské komory Jiřího Adama z Dobronína se odehrávají v polovině 16. století. Poslední cantilena zavádí královského písaře mezi bratrstvo chrámových zpěváků. Podivná smrt jednoho z nich by královskou komoru zřejmě vůbec nezajímala, pokud by se současně neztratil starodávný kancionál. Jen zasvěcení ale vědí, proč je ta kniha tak cenná. V Tajemství Tudorovců odjíždí Jiří Adam z Dobronína jako vyslanec ke dvoru anglické královny Marie a spolu s ním i známá z teplických lázní Kateřina Dolanská, která se vyzná v diplomacii mnohem lépe než on. Jenže záhy se ukáže, že její úkol je úplně jiný. Snaha odhalit dávnou vraždu je zavede nejen do cel ponurého Toweru, ale i do ruin zničeného opatství nedaleko Canterbury…

Apage Satanas!mid_hrisni-lide-kralovstvi-ceskeho-apag-bEV-50805

Série: Hříšní lidé Království českého (13.)
Žánr: Detektivky, Literatura česká
Rok vydání: 2010, 1. vydání originálu: 2010
Počet stran: 336
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Autor obálky: Marcel Bursák
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-4030-2
Přítelkyni Ludmily z Vartemberka trápí podivné sny. V pitoreskním reji se jí zjevuje dílna obklopená skalami a démon, který se necudně zmocňuje jejího těla. Její otec povolá exorcistu, jenže Ludmila ví, že Anna není blázen. Začne se vyptávat v okolí Bezdězu a záhy narazí na znepokojující fakt, že něco podobného zažily i jiné urozené dívky. Naštěstí se právě vrací domů její manžel Oldřich z Chlumu se svým pomocníkem panošem Otou. Případu se ujmou a začnou bojovat nejen s krutým vrahem, ale také s pověrami a intrikami severočeské šlechty…

Znamení Jidášznameni-jidas-29126

Série: Hříšní lidé Království českého (10.)
Žánr: Literatura česká
Rok vydání: 2009, 1. vydání originálu: 2009
Počet stran: 300
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Autor obálky: Marcel Bursák
Vazba knihy: vázaná s přebalem
ISBN: 978-80-243-3669-5
Na Pražském hradě došlo k neslýchanému zločinu. Přímo v úředním paláci byl jedné noci zavražděn zemský sudí Dobřej a v jeho těle byla nalezena dýka se satanskými znaky. Král Přemysl II. Otakar nemá k lidem na svém dvoře důvěru, a proto svěří vyšetřování mladému Oldřichovi z Chlumu. To se samozřejmě nelíbí zemským úředníkům, zvláště když se začne proslýchat, že král hodlá bezdězskému správci svěřit vlivný úřad zemského sudího. Proto začne pražský purkrabí spolu s komořím pátrat na vlastní pěst a obviní synovce zavražděného sudího Křišťana. Král mladíka odsoudí k smrti, jenže Oldřich z Chlumu má pochybnosti, neboť se ukáže, že existuje ztracený spis, označený jako „Jidáš“.

Letopisy královské komory IVletopisy-kralovske-komory-iv-8901

Série: Letopisy královské komory (4.)
Žánr: Detektivky, Literatura česká
Rok vydání: 2009, 1. vydání originálu: 2009
Počet stran: 292
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Autor obálky: Marcel Bursák
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-3541-4
Další příběhy královského písaře Jiřího Adama z Dobronína. První z nich zavede pána z Dobronína do Velhartic, kde byly v časech krále Jiřího z Poděbrad na čas uloženy české korunovační klenoty. A jak se zdá, tehdy se stalo něco, co ještě po desetiletích vede zasvěcené k tomu, aby vraždili. Ve druhém královský písař odjíždí z Prahy odpočinout si do lázní, ale záhy zjistí, že ani tady se nevyhne povinnostem vyšetřovatele. Majitel lázeňského domu ho požádá o pomoc, protože v jedné z koupelen je nalezeno tělo zavražděné hesenské princezny. O všem se navíc dozví inkvizice a Jiří Adam z Dobronína musí nejen hledat kruté vrahy, ale také bojovat proti německém inkvizitorovi, který se snaží dokázat řádění ďábla.

Pečeť smrtipecet-smrti-29125

Série: Hříšní lidé Království českého (11.)
Žánr: Literatura česká
Rok vydání: 2009, 1. vydání originálu: 2009 …více
Počet stran: 301
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Autor obálky: Marcel Bursák
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-3732-6
I když se Oldřich z Chlumu ocitl v momentální nemilosti českého krále, je povolán do Prahy. Ovšem případ, který mu král svěří, vypadá na první pohled jednoduše – malostranský špitál vlastní darovací listinu krále Václava I. na tři vesnice, ovšem Přemysl II. Otakar si nepamatuje, že by jeho otec špitál obdaroval. Královský prokurátor začne pátrat a narazí na vraždu staroměstské měšťanky, která se nechala vydržovat několika zámožnými muži, kromě jiného i nejvyšším komořím. Ale i když to tak vůbec nevypadá, Oldřich z Chlumu záhy odhalí, že oba zločiny spolu úzce souvisejí. Pomalu začíná rozplétat klubko složitých intrik, které ho tentokrát zavedou do křivolakých a ponurých uliček Starého Města pražského.

Jménem králemid_jmenem-krale-ZTJ-19599

Série: Hříšní lidé Království českého
Žánr: Romány, Literatura česká, Historie
Rok vydání: 2009, 1. vydání originálu: 2009 …více
Počet stran: 140
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Edice: Hříšní lidé Království českého
Vazba knihy: vázaná s přebalem
ISBN: 978-80-243-3706-7
Případ, který rozřešil Oldřich z Chlumu, zástupce krále Přemysla II. Otakara a správce hradu Bezdězu, odjíždí z pověření svého panovníka na hrad Vartemberk… Mají se zde konat slavnostní zásnuby rytíře Beneše z Dubé a krásné Ludmily z Vartemberka, jimiž má být potvrzen mír mezi znepřátelenými šlechtickými rody. Během cesty narazí na mrtvolu kupce, kterého přepadli a oloupili. Po stopách lupičů pošle svého panoše Otu, ale vrahům se podaří uniknout. V té době ještě nikdo netuší, jak tento zločin ovlivní slavnost, která se má spolu s turnajem konat následujícího dne. Jenže ještě téhož večera se na slavnostní tabuli na hradě Vartemberku objeví citrony, které vrazi uloupili z kupeckého vozu. A vzápětí je zavražděn purkrabí Jošt. Ale není to poslední mrtvý…

Život ve staletích – 12. stoletímid_zivot-ve-staletich-zivot-ve-staleti-n2F-8899

Série: Život ve staletích (1.)
Žánr: Literatura naučná, Historie
Rok vydání: 2009, 1. vydání originálu: 2009
Počet stran: 128
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Edice: Život ve staletích
Ilustrace/foto: Kamila Skopová, Vlastimil Vondruška, Petr Kříž
Autor obálky: Marcel Bursák
Vazba knihy: vázaná s přebalem
ISBN: 978-80-243-3477-6
Život ve staletích je výpravný sedmidílný historický lexikon, který představuje život v českých zemích od doby knížecí až do konce feudalizmu. Kniha se nezaměřuje na politické dějiny, jako většina podobných příruček, ale na životní styl v nejširším smyslu slova.

Krev na lopuchumid_krev-na-lopuchu-BfH-2644

Žánr: Povídky, Literatura česká
Rok vydání: 2008, 1. vydání originálu: 2008
Počet stran: 224
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Autor obálky: Studio MOBA
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-3076-1
Výběr povídek z tvorby Vlastimila Vondrušky. Obsahuje dvacet příběhů s detektivními zápletkami, které se odehrávají v různých dobách od středověku až do 18. století.

 

 

 

 

Letopisy královské komory IIIletopisy-kralovske-komory-iii-8898

Série: Letopisy královské komory (3.)
Žánr: Detektivky, Literatura česká
Rok vydání: 2008, 1. vydání originálu: 2008
Počet stran: 260
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-3322-9
Pokračování příběhů královského písaře Jiřího Adama z Dobronína. I tentokrát mu jeho představený nejvyšší komoří svěří vyšetřování záhadných případů, s jejichž řešením si nikdo neví rady.

 

 

 

Román o růžimid_hrisni-lide-kralovstvi-ceskeho-roma-wJb-2650

Série: Hříšní lidé Království českého (9.)
Žánr: Detektivky, Literatura česká
Rok vydání: 2008, 1. vydání originálu: 2008
Počet stran: 222
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-3290-1
Již devátý díl historických detektivních románů, které se odehrávají v časech panování krále Přemysla II. Otakara. Příběh se vrací do doby, kdy královský prokurátor a správce hradu Bezděz Oldřich z Chlumu zabil v souboji syna Hynka Berky z Dubé a uchází se o krásnou Ludmilu z Vartemberka. Kdosi zavraždí bezdězského purkrabího Jindřicha a vzápětí je Oldřich královským komořím obviněn, že zpronevěřil peníze na výstavbu hradu. Oldřich je nucen pátrat v přestrojení za obyčejného vojáka, zatímco jeho panoš Ota je omylem zajat, neboť věznitelé ho považují za královského prokurátora. A nutí ho, aby se oženil…

Intimní historie od antiky po barokomid_intimni-historie-od-antiky-po-barok-ZOx-2395

Žánr: Literatura naučná, Historie
Rok vydání: 2007, 1. vydání originálu: 2007 …více
Počet stran: 238
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-2672-6
V učebnicích historie a vědeckých dílech najdeme údaje o panovnících, slavných bitvách, hospodářství i umění, ale o základních lidských potřebách se toho dozvíme málo či vůbec nic. Kniha Intimní historie čtenáře seznamuje s tím, co doprovázelo každodenní život lidí už od starověku. Autor si vytkl za cíl čtenáře nejen poučit, ale především pobavit. A tak se vedle základních dějepisných faktů objevují historky ze života, ať již ze starých kronik, či z renesanční satirické literatury. Vybrané dokumenty či příběhy nejsou samoúčelné, ale snaží se přiblížit základní lidské potřeby v historických souvislostech a objasnit, jaký člověk ve skutečnosti byl. Kniha sleduje, jak se přirozené lidské úkony postupně stávaly společenským tabu a jak se rodil ostych a stud, to vše na rozsáhlém materiálu z celé Evropy.

Fiorella a záhada mrtvého netopýra

Detektivní příběh pro mládež z pera úspěšného autora historických detektivních románů pro dospělé. V hlavní roli dcera alchymisty Giovanna da Ponte, s níž se laskavý čtenář mohl seznámit již v první knížce z Prahy rudolfínské (Fiorella a Bratrstvo křišťálu). (druhý tajemný příběh alchymistovy dcery z Prahy císaře Rudolfa II.)

Život ve středověkuzivot-ve-stredoveku-155234

Žánr: Literatura naučná, Historie
Rok vydání: 2007
Počet stran: 398
Nakladatelství: Albatros
Edice: OKO
Ilustrace/foto: Kamila Skopová
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-00-01701-3
Spisovatel a historik přibližuje v encyklopedii úspěšné ediční řady OKO tentokrát středověk. Zasvěcenou, ale zároveň čtivou formou provází čtenáře po řemeslech, umění i vědách, životě středověkých měst i venkova, a pomáhá tak vytvořit si podrobnou a barvitou představu o období, které bývá někdy neprávem nazýváno „temným“.

Strážce boleslavského mystéria

Série: Hříšní lidé Království českého (8.)
Žánr: Detektivky, Literatura česká
Rok vydání: 2007, 1. vydání originálu: 2007
Počet stran: 285
Nakladatelství: MOBA (Moravská bastei)
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 978-80-243-2674-0
V pořadí již osmý detektivní román oblíbeného autora se opět odehrává v době českého krále Přemysla II. Otakara. Správce hradu Bezdězu Oldřich z Chlumu stojí tentokrát proti nebezpečným úkladům tajného bratrstva.

Vládcové ostatků

 

Zdislava a ztracená relikvie

 

Letopisy královské komory II

 

Sběratelé ostatků

 

Olomoucký bestiář

 

Fiorella a Bratrstvo křišťálu

 

Mezi tiárou a orlicí

 

Letopisy královské komory I

 

Strana štěstí aneb první parlamentní defenestrace

 

Slavná sídla české šlechty

 

Významná sídla české šlechty

 

Vražda v ambitu

 

Prodavači ostatků

 

Znamení rožmberské růže

 

Adventní kletba

 

Slavné bitvy českých panovníků

 

Záhada zlaté štoly

 

Dýka s hadem

 

Sklářství

 

Osudný turnaj

 

Falešný tolar

 

Případ plzeňských mordů

 

Případ nešťastného šlechtice

 

Příběhy o úkladech a intrikách

 

Katovny a mučírny

 

Církevní rok a lidové obyčeje

 

České sklo

 

Osudy agrárního politického hnutí

 

Památky národní minulosti

 

Slovník starého zemědělského nářadí, nástrojů a strojů (1750 – 1914)

 

Tradice lidové tvorby

 

Zemědělské nářadí

 

Etnografický slovník I.

 

Průvodce historickou expozicí Národního muzea