Stanislav Kubín, básník a esejista

Ročník 1943, původním povoláním elektrotechnik, do roku 1970 příslušník vojenského letectva. Člen Obce spisovatelů a Kruhu autorů Liberecka. Publikoval od mládí, především časopisecky, již za svého pobytu na odborné škole v Brně koncem padesátých let, kde se autorsky výrazně podílel na činnosti amatérského divadelního souboru. V té době to bylo mimo celé řady scénických kompozic a skečů i spoluautorství na dramatizaci románu Jarmily Loukotkové  „Navzdory básník zpívá“.

V roce 1987 bylo zúročeno jeho přátelství s Miroslavem Horníčkem zrodem cyklu pořadů „Přijďte k nám pobejt“, na které navázaly cykly „Povídání o naslouchání“, „Dotýkání“, „Doteky – plochy poznání“ a „Interview“.  Na těchto pořadech se podílel s M. Horníčkem až do roku 1991 spoluautorsky a jako dramaturg. Od roku 1992 byl už jediným autorem scénářů pro tato talk show, jichž do roku 2013, kdy byla po 26 letech historie pořadů uzavřena, napsal přes 180 a drtivou většinu i moderoval. Hosty těchto kontaktních pořadů bylo celkem 156, vesměs vynikající osobnosti kultury, umění, publicistiky, vědy a sportu, například Miroslav Horníček, Radovan Lukavský, Vladimír Komárek, Rudolf Pellar, Jan Petránek, Gabriela Vránová, Petr Hora – Hořejš, František Novotný,  Petr Moos, Táňa Fischerová, Petr Prokop Siostrzonek, Jana Štroblová, Alfred Strejček,  profesor Jiří Hlaváč a mnoho dalších.

Je autorem řady literárních pásem a kompozic (např. Lahodná vteřina, …kde i smrt je čistá, Kam chodí vítr spát), na svém autorském kontě má pět básnických sbírek : Dotýkání, Čas zastavení- čas Perseid, Klečící Bůh,  Oblouk návratu a Ponorná řeka. Napsal téměř 200 esejů  Epištolní a jiná zamyšlení. Výběr  z těchto esejů pod názvem „Čytřiatřicet zamyšlení, deset modliteb a jedno interwiev“ vydalo v srpnu 2012 vydavatelství Věra Nosková Praha. Na jeho tvůrčím kontě je i libreto literárně-hudební kompozice „Laudatio pro Antonína Dvořáka“, která je veřejností velmi příznivě přijímána. Je rovněž autorem desítek vernisáží výstav výtvarníků a také filozofických i polemických článků, především v církevním tisku. V poslední době sklízí úspěchy se svým autorským čtením – recitálem „Lahodná vteřina“.

Spolupracuje – sporadicky – s Českým rozhlasem (ČRo2 – Praha, pořady Dobré jitro, Nokturno nejen pro osamělé, v poslední  době jako host  Mikrofóra) a redakcí náboženského vysílání České televize. Nakladatel Josef Vinklát vydal v roce 2007 výbor z autorových vernisážních textů jako neprodejnou bibliofilii „Promluvy k umění“.

mid_dopisy-cloveku-nathanielovi-237098Dopisy člověku Nathanielovi

Žánr: Duchovno, Náboženství
Rok vydání: 2015, 1. vydání originálu: 2015
Počet stran: 116
Nakladatelství: Jiří Nosek – Klika
Ilustrace/foto: Štefan Škapík
Vazba knihy: vázaná
Náklad: 500 ks
ISBN: 978-80-88088-00-4
Texty, které pro nás Stanislav Kubín – krom svých esejů a veršů našel, napsal a poskládal, nejsou nesourodé útržky o štěstí, svobodě a víře. Neslepoval jen tak, nešil horkou jehlou, ale dlouho a pečlivě (si) vybíral, skládal koláž textů svých i cizích (a přeci autorovi tak blízkých). Těšil se, až tahle – jen zdánlivě nahodilá skládanka – najde a osloví čtenáře. Hledal, vyřazoval a znovu se k těm drobnostem a jednotlivostem vracel. Je očividné, jak dokázal pro nově objevený kousek, či lepší formulaci textu vlastního, rozbít celou předchozí stránku a začínat stále znova. A je v tom znát vliv jeho přítele Miroslava Horníčka, který vyznával koláž jako kombinaci dvou nebo více prvků, které by se jinak nesešly. Připomínal často základ surrealismu a větu: „Krása je nahodilé setkání šicího stroje s deštníkem na operačním stole“. Jenže – stejně jako Stanislav Kubín – i Miroslav Horníček dobře věděl, že nejtěžší je, aby ta nahodilost působila na diváky a čtenáře lehce. Nikoho přece nezajímá, jak dlouho autor (se) na tuhle knížku sbíral, důležité je, že ji teď můžeme přečíst jedním dechem nebo ji schovat do zadní kapsy u kalhot a nebo do kabelky a mít ji „u ruky“, když nás přepadne nebo osloví nějaká její myšlenka.

mid_ctyriatricet-zamysleni-a-jedna-modl-236015Čtyřiatřicet zamyšlení, deset modliteb a jedno interview

Žánr: Poezie
Rok vydání: 2012, 1. vydání originálu: 2012
Počet stran: 136
Nakladatelství: Věra Nosková
Ilustrace/foto: Štefan Škapík
Vazba knihy: brožovaná
Náklad: 500 ks
ISBN: 978-80-87373-30-9
Když se utiší slova všedních dnů, když se myšlenky spojí stuhou pokory, pak se rozhovoří srdce člověka k Bohu i k sobě samému…
Na stránkách této knihy se v tichých náčrtech zobrazuje cesta, která i v rozhněvaných dnech nabízí ovoce pokoje, milosrdenství a naděje. Je dobře, že nám autor připomíná, že úhelnými kameny této cesty jsou – pokora, láska a oběť. Věřím, že i čtenáři se často zamýšlí nad skutečností, že na této cestě je řád, ale i zmatek – plevel. Ale život nám nabízí i mosty, po kterých lze přejít kaluže smutku a beznaděje. A právě k těmto mostům směřují úvahy, zamyšlení a poezie Stanislava Kubína.
Jak je povzbudivé, že v dnešní době kdy probíhají žně pahodnot, někdo mne mezi prsty ornou půdu, voní k ní a zavlažuje ne slzami, ale vodou z pramenů té zmíněné dávné moudrosti. V této pozoruhodné knížce vedle sentencí filozofujících, pak vykvétají i léčivé bylinky všednodenních radostí. Radostí, jakou je i tato kniha Stanislava Kubína – Čtyřiatřicet zamyšlení, deset modliteb a jedno interview.

Ponorná řekamid_ponorna-reka-171606

Žánr: Poezie
Rok vydání: 2010, 1. vydání originálu: 2010
Počet stran: 140
Nakladatelství: Věra Nosková
Ilustrace/foto: Štefan Škapík
Vazba knihy: brožovaná
Náklad: 500 ks
ISBN: 978-80-87373-03-3
Svou předmluvu k básnické sbírce Stanislava Kubína uvodil básníkův dlouholetý přítel Alfred Strejček Holanovou citací „Jen klečíme-li, životní velikosti nabýváme“. Ano, pokora před absolutnem je součástí autorovy osobnosti. Rázný a asertivní v životě, před darem slova umlká v pokoře, která je ctností dnes, žel, dosti zanedbávanou a řada lidí ji do svého života zpovykaně nechce přijmout. V Ponorné řece, oné „pokorné knize člověčenství“, otevírá Stanislav Kubín nový, zralý celek své poezie i esejistiky.
Kubínovými verši proznívá i nota pokorné a tiché lásky k jeho blízkým, zejména vnoučatům. Každý máme tu svoji „malou šmudlu“ a nesmírně bych si přál, aby jednu z básní ve sbírce – „Podvečerní sonatinu“, četlo co nejvíce lidí, zejména pak ti, kteří pro uspěchanost našich životů si nenajdou čas k vyprávění pohádek i příběhů svým dětem a vnoučatům. Jak často také ve svých modlitbách škemráme o odpuštění, neschopni sami odpustit..“
Publicista RNDr. Lubomír Braný ve své recenzi m.j. říká : Mohl bych dál citovat autorovy myšlenky, protože je mnoho krásného co napsal a to nejen ve sbírce „Ponorná řeka“. Věřím, že s verši a texty Stanislava Kubína to je tak, jak on píše o vzpomínkách : jako ty kamínky v potoce mohou řezat a bodat do bosých nohou. Ale řeka času je obrousí do hladkých valounků, které už nebodají, neřežou a my si je dokonce začneme uchovávat na památku. Pro mne tak to je už v okamžiku, kdy Kubínovy verše čtu.

142492

Oblouk návratu

Sbírka básní a esejů.
Vydal: OFTIS, s.r.o.
Datum vydání: 5. prosince 2006
Počet stran: 104
Vazba/Typ: brožovaná
Čárový kód: 978-80-86845-
Jazyk knihy: český
Formát: 110 x 205
Ilustrace: Šmerda, Lumír