Bohumil Nuska – napsali o mně

Bohumil Nuska – Reference
Dějiny české literatury 1945 až 1989, d.III, str. 350 až 351
J. Chuchma: Mladá fronta 22. až 23. 3.2003, str. 6
R. Kopáč: Psí víno, 2003, č. 24, str. 31 až 32
F. Kautman: Pokusy o únik, LN, 1998, č.31
J. Zizler: Vnášet smysl do chaosu, doslov knihy Obrazy neradostné, Liberec 2007, str. 155 až 168
J. Brabec: ref. Hledání uzlu, Orientace 1967, č. 6
M. Jungmann: ref. o témž titulu HD 1968, č. 1
Š. Vlašín : ref. o témž titulu, Rudé právo, 16. 2. 68
J. Lopatka: ref. o témž titulu, Slovenské pohl´ady / Bratislava 1968, č. 1/
J. Lopatka : ref. o témž titulu, Šifra lidské existence, TORST 1995
P. Pešta: ref. o témž titulu, Impuls 1968, str. 440
F. Kautman: ref. Švihova aféra a Kafkův Proces, ČL, 1970, str. 187
M. Schindler: ref. Padraikův zánik, Tvar 1998, č. 5
M. Hybler: Kritická Příloha Revolver Revue, 1998, č. 11,
M. Exner: ref. Slavnost básníků, Tvar 1998, č. 12

Rozhovory Radima Kopáče s Bohumilem Nuskou
(recenzi napsal Otto Hejnic)
Rozhovory vedou dva intelektuálové, Radim Kopáč, narozený  roku 1976, literární a výtvarný kritik, autor knižních rozhovorů s básníky Jaroslavem Kovandou, Bohumilou Grögrovou a Petrem Králem, editor několika  antologií. Na druhé straně stojí  Prof. PhDr. Bohumil Nuska, (1932)  spisovatel, estetik, historik umění, kulturní historik, filosof, teoretik divadla a vysokoškolský profesor. Myslím, že je to knížka, která potěší a obohatí sečtělé čtenáře, kteří mají  všeobecný kulturně historický přehled.
… [ celá recenze ] …

Bohumil Nuska – Malé příběhy
 (recenzi napsal Otto Hejnic)
Prof. PhDr. Bohumil Nuska  (1932) je jedním s posledních polyhistorů, jak nejlépe poznáme z jeho  rozhovoru s Radimem Kopáčem, který má 460 stran (2010). Prvně vydal Hledání uzlu (1967), dále Padraikův zánik (1997 ), vedle drtivého Tance smrti (2002) o věcech posledních bukolicky líčí krajinu dětství v Ptačím údolí (2004).  Myslím, že jeho nejčtivější knížkou jsou právě tyto Malé příběhy, psané od roku  1966. Mají rozsah od několika řádek, většinou kolem stránky, až po několik listů. Na malé ploše je Nuska koncentrovaný. Jak říká, život má tisíce faset, proto se setkává v knížce metafyzické zamyšlení vedle pustého drbu, kdy si dvě  přítelkyně povídají o milencích. Jsou tu nostalgické postřehy, když se balí pouť se stánky a lochneskami, nebo v pojednání o tajemstvích skříní, texty o věcech, například o kalamáři.
… [ celá recenze ] …

Ptačí údolí Bohumila Nusky 
(recenzi napsal Otto Hejnic)
Liberecký autor Bohumil Nuska vydal v roce 2004 v nakladatelství Bor knihu, která právem má  podtitul Idylka, a  je  po jeho Tanci smrti téměř celá opačného charakteru, je to přitakání obyčejnému všednímu životu. První dojem je evidentní radost z vyprávění. Knížka, která vychází ve století jednadvacátém má velmi blízko postupům století 19., a je to jakési najust, místo aby se v knize něco napínavého dělo, autor se pouští do dalších a dalších přírodopisných odboček a ještě se čtenáře zeptá, jestli ho už nenudí. Příběh svérázného hostinského pana Holečka a jeho kulaťoučké manželky Fanynky je obložen věcmi zdánlivě nepodstatnými, čtenář se stává jakými  imaginárním  vypravěčovým vnukem,  když už dědečka nechce poslouchat, knížku zaklapne.
… [ celá recenze ] …      

Obrazy neradostné
(recenzi napsal Otto Hejnic)
Liberecký spisovatel Bohumil Nuska vydal v květnu 2007  v nakladatelství Bor knihu Obrazy neradostné. Organicky se v ní propojují texty  a  samokresby autora. Obsah knihy naplňuje motto: Bolest nutí lhát i lidi zcela nevinné (Publilius Syrus).  V úvodním textu,  emocionálním Výkřiku, autor konstatuje  obecné zplošťování hodnot a zdvíhá hlas proti barbarizaci života, proti pozvolnému rozpouštění základních civilizačních kritérií. Esej přechází v báseň v próze, vyskytují se zde četná novoslova,  emocionální citoslovce. V úvodním Výkřiku a v závěrečném Nářku jsou připomenuty hrůzy totalitních diktatur dvacátého století, které chtěly vybudovat lepší zítřky, holokaust a gulagy.  Nuska ale nežaluje politické systémy, ukazuje, jak násilí vzniká a jak působí a v obou povídkových textech detailně vykresluje, kolik bolesti dovede způsobit. 
… [ celá recenze ] …

Napsat komentář