Vladimír Píša


Narozen 16. 5. 1959 v Liberci, kde také dosud žije.

Absolvent oboru český jazyk a literatura – psychologie na FF UK v Praze roku 1983, psychologie ho živí (pracuje nepřetržitě jako poradenský psycholog ve školství), literatura baví. V posledních dvaceti letech napsal stovky recenzí, článků a dalších literárně kritických textů, podílel se na přípravě několika publikací, čítanek, sborníků atd., zúčastňoval se literárních akcí, soutěží (porotce), setkání, v posledních letech však již méně. Ženatý, dvě děti, skoro nepije, nekouří, jinak viz Čapek: Obyčejný život.