Stanislav Kubín – ukázky z tvorby

Ze sbírky „Ponorná řeka“

Zkamenělý čas
Končí se hra
V níž dát jsi toužil mat
A zatím jak plynul čas
Souboj proměnil se v pat
Z krále je pěšec
A královně zšedl vlas

Víš
I kdybys jen tiše mlčela
A jen v duchu vyčítala
Tu stěnu zoufání co trčela
Občas mezi námi jako skála
Jako zkamenělý čas
V mém srdci stále bude znít
Tvůj konejšivý hlas

Snažím se
Snažím se slova veršů svých
zavěšovat  na květy melodií
na větve stromů písní
tiše znějících ozvěnou
dávných dnů co ve vzpomínce žijí
snažím se svá slova
hníst jak sochař hlínu
jako vlny moře
hnětou mořský břeh
jako čas co marně neuplynul
jako radost střídá hoře
jako výšivku co má pestrý steh
vždyť útěcha
je dcerou víry

Na šalmaj hrej
Čas podivný podivně plyne
Jakoby v podivném prostoru jiném
V zásvitu skryti černým stínem
Hledači chvil které oprostí
Znavené hlavy tíhy země
Odplaví rmuty starostí
Tížící bedra sehnuté témě
Hledači chvíle konejšivé
Co obejme vlídně kolem ramen
Na samém konci našich cest
Vzhlédneme usmířeni v touze živé

A spatříme nebe plné hvězd
Poutníci věční hledající svoje bohy
Ó hrej mámivě hrej
Na šalmaj svou ty kozonohý …

báseň získala ocenění „Mobelova pochvala“ v soutěži poezie vydané v roce 2010

Šípky
Věřte, v životě jsem to slyšel tolikrát: abych šel k šípku. Už si dnes ani nepamatuji, kdo všechno to byl, ale jednou jsem poslechl a šel. Nelituji toho a mám-li čas a příležitost, rád si to každoročně zopakuji. Jako rudé výstřely vytryskují šípky ze strání i na pokrajích cest svou nádhernou červenou barevností. Monet by zbledl nad těmi barvami závistí a tuším, že i Špála s Mánesem by vzdychli obdivem. A vskutku, měl jsem neodbytný pocit, že jsem je tam na té Harcovské stráni viděl všechny tři, jak uhranuti zírají na tu nádheru, kterou jim k potěše oka a patrně i k inspiraci, nabídl jejich malířský konkurent k nepřekonání – podzim. Vždyť který malíř má pestřejší a nádhernější paletu?

Je dobré poslechnout, když vás někdo někdy pošle k šípku. Vezměte ho za slovo a věřte, že ani neví, jakou vám prokázal službu. Myslím si totiž, že čas od času bychom k tomu šípku měli dojít všichni.

One Response to Stanislav Kubín – ukázky z tvorby

  • MUDr.Jaroslav Adam says:

    Vážený mistře,jako vysídlený Velimák do Turnova jsem narazil na Vaše jméno a dílo a tak připomínám naše“staré časy“,kdy jsme se potkávali ve škole a u Čokoládky a na naše budoucí povolání jsme si jen hráli.Nedávno se mi ohlásil zpěvák Láďa Landa,tak to už jsme tři do založení
    Klubu Velimáků.Přeju plodné jaro s nadějí,že se někde potkáme.Jarda Adam/nejdřív z Poserova,pak z cementárny/.

Napsat komentář