Bohumil Nuska

BOHUMIL NUSKA, nar. 1932 v Českých Budějovicích, dlouhodobě spjat s Libercem. Prozaik, básník, literární historik a kreslíř, absolvent filosoficko-historické fakulty University Karlovy v Praze, doktor filosofie a profesor estetiky. Po ukončení vysokoškolských studií pracoval jako kunsthistorik v Severočeském muzeu v Liberci, po roce 1990 zejména jako vysokoškolský pedagog na Technické univerzitě Liberec. Je autorem řady odborných prací, především s tematikou dějiny knižní kultury, v poslední době pak symboloniky (interdisciplinární obor studující reflexe rytmu a z rytmu odvozených kvalit v lidské kreativitě). Publikuje v odborných časopisech v ČR i v zahraničí. Knižně vydal soubor experimentálních próz Hledání uzlu (1967), studii Švihova aféra a Kafkův Proces (1969),společně s Jiřím Pernesem knihu Kafkův Proces a Švihova aféra (2000), román Padraikův zánik (1997), výběr textů a samokreseb Okamžiky (1998). U příležitosti jeho sedmdesátin (listopad 2002) vznikl sborník, jenž obsahuje jeho kompletní bibliografii. Z další tvorby: Tanec Smrti (2002), Ptačí údolí aneb Idylka (2004), O Paní Vševládné (2005), Podzimy a jara (2007), Obrazy neradostné (2007), Kosmická událost (2008), Malé příběhy (2009), Rozhovory Radima Kopáče s Bohumilem Nuskou (2010), Rytmus, tvorba, divadlo 1. (2013).

Rytmus, tvorba, divadlo 1Nuska Rytmus

První díl trilogie věnované rytmu, reflexi rytmu v tvorbě, v umění a zejména v divadle, rytmu jako významnému fenoménu určujícího život člověka. Profesor Nuska, náš současný originální filosof, estetik, historik umění a kultury (a vedoucí Katedry filosofie Technické university v Liberci), je znám od 60. let z okruhu časopisu Tvář a sborníku Podoby II. (uspořádaného Václavem Havlem) a také jako znalec knižní kultury.
Nakladatel: Pražská scéna
ISBN: 9788086102764
Rok vydání: 2013
Jazyk: Čeština
Vazba: Pevná bez přebalu matná
Počet stran: 204

Recenze od Otto Hejnice:
Knihu o 204 stranách vydala v roce 2003 Pražská scéna, editor Jan Dvořák vzpomíná na časopis Tvář a osobnosti s ní spojené, na Bohumila Nusku, a cituje další ve  Scéně uvedené recenze. V 1. díle se autor zaměřuje hlavně na rytmus.  Objevuje rytmus ve všem, od pohybů naší zeměkoule až po neutronové hvězdy,  a na druhou stranu až po superstruny, nepředstavitelně malé částice.  Toto jsou rytmy abiotické, rytmy biotické, biorytmy, noc a den  pak působí na  žlázy s vnitřní sekrecí, které produkují hormony.  Z řeckého Ho rhythmos nás autor vede k Platónovi, Aristotelovi a Aristoxenovi,  k definici rytmu a jeho struktury.  Rytmus je  brán jako východisko, od  počátků krom  rytmů akustického modu (tanec, divadlo, literatura) vidíme  rytmy v modu optickém (architektura, industriální stavby, komunikace,  předměty denní potřeby,  design).

Prof. PhDr. Bohumil Nuska, CSc., filosof, estetik, historik umění, kulturní historik, ale také spisovatel a básník, napsal 1. díl knihy, která osvětluje celek, tedy i naše konání, z odlišného hlediska.  Rytmy primárně kotví i v lidské psychice.
První zkušeností autora bylo seznámení se starořeckými filozofy na  gymnáziu a katolická výchova, ale na to navazuje poznání jógy, budhismu, kofuncianismu, taoismu, islámu a animistických náboženství. Poznámky k  rytmu najdeme na 60 stranách.  Nuska dopisuje druhou část knihy Rytmus, tvorba, divadlo, 2. díl, zaměřenou na tvorbu v nejširším slova smyslu. K poznání osobnosti B. Nusky lze doporučit  čtyřistastránkovou knihu Rozhovory Radima Kopáče s Bohumilem Nuskou 2008-2009, která vyšla v Liberci 2010.
Otto Hejnic

Rozhovory Radima Kopáče s Bohumilem NuskouKopáč s Nuskou)

Nakladatel: Nakladatelství Bor
ISBN: 978-80-86807-97-3, EAN: 9788086807973
Popis: 1× kniha, brožovaná, 460 stran, 16 × 23 cm, česky
Rozměry: 16 × 23 cm
Rok vydání: 2010
Rozhovory vedou dva intelektuálové, Radim Kopáč, narozený roku 1976, literární a výtvarný kritik, autor knižních rozhovorů s básníky Jaroslavem Kovandou, Bohumilou Grögrovou a Petrem Králem, editor několika antologií. Na druhé straně stojí Prof. PhDr. Bohumil Nuska, (1932) spisovatel, estetik, historik umění, kulturní historik, filosof, teoretik divadla a vysokoškolský profesor. Myslím, že je to knížka, která potěší a obohatí sečtělé čtenáře, kteří mají všeobecný kulturně historický přehled.
Bohumil Nuska vydal Hledání uzlu (1967) text z této knihy Rytíř a smrt mu tiskne Jan Lopatka ve Tváři, následuje Švihlova aféra a Kafkův Proces (1969). Nejzásadnější Nuskova kniha Padraikův zánik vzniká v první verzi v 69. roce ale vychází až v roce 1997. Jejím kmotrem je James Joyce, Nuska poznává, že autor je svobodný, a právě při psaní Pasdraika – do značné míry automatického textu, se mu derou na papír novoslova, například: fulapajzl, záhnus, dhjáá,flachat, bluááá, tlachla, hnuf, hulagašla, blbodáma a zažbluňklý.
V roce 1998 vycházejí Okamžiky. Kafův Proces a Švihlova aféra, Tanec Smrti (2002), Ptačí Údolí aneb Idylka (2004) O Paní Vševládné (2005), Obrazy neradostné (2007) Podzimy a jara (2007), Kosmická údálost, (2008).
V úvodních rozhovorech je vysvětlen princip Nuskovy tvorby, psaní a kreslení samokreseb u něj probíhá ve stavu jakési exaltace. Když Kopáč hledá osobnosti, které Nuskovo myšlení ovlivnily, objevuje se zde asi tisícovka jmen, vedle převládajících spisovatelů malíři od Dürera a Holbeina přes Fragonarda po Maleviče, muzikanti od Monteverdiho po Varesseho, ve filozofii od starých Řeků přes jeho katolické církevní otce, hinduisty, taoisty, a z existencionalistů je mu bližší Marcel než Sartre. Historik Nuska, po vzoru svého profesora z gymnázia, podrobně studuje všechno důležité, a přitom objevuje souvislosti i některá krátká spojení mezi jednotlivými vědními obory. Pomáhala mu v tom, jak sám říká, jeho „sloní“ paměť, dobrovolná samota věnovaná četbě, ze které se vynořuje mezi přátele jen občas.
Emblematickým tématem Nusky je Paní Vševládná tedy smrt, dalším tématem pak Modrá Propast, jakési vytržení, podobné zenovému satori, ta může přicházet z čisté modré letní oblohy.
Nejcharakterističtější na Rozhovorech je Nuskova snaha, co promyslel předat dál, někdy i na příkladech vysvětlit. Například, když mluví o etymologii, která vykládá původní smysl a správný význam slov, říká, že legenda je to, co je napsáno, co se má číst, proto přírodní národy neznající písmo nemohou mít legendy, že pilíř a sloup se liší, pílíř je z několika částí, sloup z jednoho kusu, a vehementně protestuje že místo milenka se dnes říká přítelkyně.
Rozhovory, které vydalo nakladatelství Bor mají 460 stran, je to jakási „všekniha“.
Šest ze sedmi rozhovorů připomíná souboj. Ve čtvrtém rozhovoru zahrnující dětství, mládí, studia a zaměstnání ale Nuska Kopáčovi uniká. Poznáváme obec Plavo, předobraz Ptačího Údolí a jeho rodné České Budějovice. Nuskovo dětství a mládí, protektorát, osvobození, doba poválečná, studium na gymnáziu, to vše je oživeno desítkami postav a mikropříběhů. Vedle rodičů tu vystupují spolužáci, učitelé, příbuzenstvo, kamarádi a známí rodičů. Poznáváme tehdejší hračky, co se tenkrát četlo, chuť některých jídel, tehdy zpívané písničky, jak se kosilo obilí, až to připomíná, jak říká Kopáč, vesnický román. Téměř čtyřicet stránek je věnováno skautingu. Skaut Nuska byl v roce 1947 na Jamboree v Paříži, což musel být pro něj objevný zážitek, odbude to ale několika řádky. Po zidealizovaném Ptačím Údolí tu vzniká asi na 200 stránkách jakási veliká mozaika všedních a nevšedních jihočeských dní, kde Nuska všechny své tehdejší blízké vytrhuje z náruče zapomnění. Je to kronika, paměti, memoáry? Pokládám tuto obsáhlou pasáž za svébytný literární text, příbuzný Bajajovu románu Na krásné modré Dřevěnici.
V roce 1952 začíná Nuska studovat na Filosoficko-historické fakultě University Karlovy dějiny umění, k přijetí mu krom znalostí přispělo, že jeho matka se s otcem živnostníkem před tím rozvedla a jako živitelka tří dětí spadla mezi chudé.
Studia na KU, to je návrat k velkým tématům, velkým jménům, jsou tu představeni jednotliví profesoři, spolužáci, například Petr Wittlich, pozdější odborník na secesi, kamarádi ze školy, například divadelník Ivan Vyskočil. Staví a později se střílí Stalinův pomník. Pilný student, věčný čtenář, pomvěd třídící diapozitivy a v létě provádějící na zámcích po absolutoriu v roce 1957 zamířil do Severočeského musea v Liberci, kde se do roku 1989 věnoval renesanční knižním vazbám a starým tiskům, a v druhém plánu ochraně památek. Najdeme zde popis českých renesančních knižních vazeb, v čem se od gotických a barokních vazeb liší, a příhody, jak originální tisky vyvážela Artia za devizy ven, a co proti tomu šlo dělat.
V šedesátých letech se seznamuje přes Ivana Vyskočila s autory z okruhu Tváře a pozdějších Sešitů, Janem Lopatkou, Andrejem Stankovičem, Václavem Havlem, Věrou Jirousovou, Petrem Kabešem, Zbyňkem Hejdou atd. v roce 1967 mu vychází v nakladatelství Mladá fronta Hledání uzlu. Problémy začínají po vstupu vojsk v roce 1968 a další s nastupující normalizací, a i když Chartu nepodepisuje Nuskovy dudy zní z nahrávek Pašijí od Plastiků. Pozornosti StB nakonec neunikne a beletrii může publikovat až po roce 1989. Mezi jeho přátele patří také Jihočech Věroslav Mertl, MUDr. Josef Kalenský, RNDr. Miroslav Nevrlý, se kterými objevuje krásu Jizerských a Lužických hor.
Velmi zajímavý je rozhovor o Studiu Ypsilon a jeho principálovi Janu Schmidovi, Ypsilonka působila v Liberci od roku 1963 do roku 1978, kdy odešla do Prahy a Nuska fungoval jako teoretik tohoto divadelního souboru.
Tématem šestého rozhovoru je symbolonika, interdisciplinární nauka, že základem každé lidské aktivity , ať umělecké či jiné je rytmus, Nuska ji začal budovat v 70. letech, a zmíněný rozhovor je úvodem do této nově vznikající discipliny.
Vada na kráse? Čtenář obeznámený s Nuskovým dílem jeho samokresby, o kterých se mluví ve druhém rozhovoru zná, těm neobeznámeným ale patrně budou chybět.
Nuska v roce 1990 založil na stávající Technické univerzitě v Liberci katedru filozofie, a dodnes zde přednáší. Jeho aler ego Padraik říká: Jen ve tvorbě je slast a pouze v tvorbě se nestárne. Doufám, že má pravdu. Jako čtenář Bohumila Nusky se těším na ohlašovaný Granátový náhrdelník a literárně vědná veřejnost je zvědava na symboloniku.
Rozhovory mají čtyři sta šedesát stran textu a třicet dva stran příloh, v roce 2010 vyšly v nakladatelství Bor

Otto Hejnic

male-pribehyMalé příběhy

Povídky v knize Malé příběhy přinášejí mistrovské karikatury figurek a postav lidí monstrózních či davových, představujících duchaprázdnou pokleslost naší doby. Nuska se zde představuje jako jazykový suverén a virtuóz, který si mistrně pohrává se všemi vrstvami upadlé mluvy dneška. Nové setkání s jedním z nejoriginálnějších českých autorů přináší velké čtenářské potěšení – Malé příběhy jsou skutečnými malými literárními skvosty.
Nakladatel: Agite/Fra, s.r.o.
ISBN: 978-80-87429-00-6
Jazyk: Čeština
Druh: Kniha
Vazba: Brožovaná bez přebalu matná
Počet stran: 358

 

 

 

Tanec smrtitanec-smrti

Prozaický cyklus. Jak je u Nusky samozřejmé, nejde o bezprostřední zachycení umírání v nějakém příběhu či konkrétně viděné situaci, ale o básnicko-filosoficko-historickou prozaickou reflexi smrti v životě člověka vůbec.
Nakladatel: Cherm
ISBN: 8086370097
Jazyk: Čeština
Počet stran: 88

 

 

 

 

 

Podzimy a jarapodzimy-a-jara

Kniha básníka, spisovatele a výtvarného historika Bohumila Nusky je souborem sedmiverší, členěným do čtyř oddílů podle ročních dob, zachycujících přemítání stárnoucího muže nad literaturou, uměním a společností. Moralita se v nich utkává se sebeironií, kritika současnosti s úžasem a radostí ze života. Autor v dovětku ke knize napsal: „…stránku deníku, nebo dokonce více stran, při povídání si s přáteli i se sebou samým, převést do hutné a rytmizované zkratky a na malé ploše vyjádřit co nejvíce. Nejedná se tu o ,básně´ v běžném smyslu, nýbrž pouze o krátké texty, rytmizované nikoliv rigidně podle nějakého předem stanoveného vzorce, omezené vždy na sedm řádků, jež by měly shrnout emoce a zážitky, dojmy a reflexe, názory a vyznání a hlavně zamyšlení ve výběru úzkém, avšak ne v pořadí, v němž záznamy či snad i praebásnické texty vznikaly. Výjimkou v oné chronologii je několik návratných témat, opakujících se zvláště na počátku a na konci této knihy, jež roční cyklus zrcadlí a naznačují stopy průběhu životního. Rytmizované záznamy vznikaly nejen z vlastní potřeby autorovy, ale i jako sdělení blízkým přátelům, psáno tudíž vskutku sibi et amicorum.“
Nakladatel: Triáda
ISBN: 978-80-86138-74-9
Rok vydání: 2008
Jazyk: Čeština
Druh: 1xkniha
Počet stran: 144

Bez studu a bez zábranbez-studu-a-bez-zabran

Knihu tvoří konfrontace antických citátů z římských klasiků v českém překladu, které až s neuvěřitelnou přesností odpovídají na současné problémy našeho politického a hospodářského života. Tyto texty jsou doplňovány symbolizujícími kresbami, jež doprovází vždy také krátký český text, který doplňuje a dokumentuje příslušná témata, k nimž se kresby vážou. Knihu si ilustroval sám autor.
Nakladatel: Nakladatelství Bor
ISBN: 9788087607169
Jazyk: Čeština
Počet stran: 128

 

 

 

Okamžikyokamziky

Soubor básní vznikajících v sedmdesátých a osmdesátých letech představuje Nusku jako originálního básníka s hlubokým filosofickým ponorem. Součástí knihy je velké množství autorových samokreseb.
Nakladatel: Torst
ISBN: 80-7215-079-0
Rok vydání: 1998
Jazyk: Čeština
Počet stran: 260

 

 

 

 

Kosmická událostkosmicka-udalost

Kniha s podtitulem Filosofická pohádka pro dospělé přináší zamyšlení nad všemožnými etickými problémy. Je doprovázena vlastními autorovými kresbami, jež s textem tvoří jeden celek, jehož cílem je zesilovat estetický účin i filosofický rozměr. Celkové ladění prózy-kreseb je humorné a v některých ohledech ironizující, neboť se dotýká různých slabostí a nedostatků v morálních profilech určitých typů lidí.
Nakladatel: Nakladatelství Bor
ISBN: 9788086807874
Jazyk: Čeština
Počet stran: 137

 

 

 

o-pani-vsevladne

O Paní Vševládné

Klenba celého opusu sestává ze sedmera próz, jejichž svorníkem jest — Smrt.
Zpočátku povídky připomínají středověké, namnoze jakoby pohádkové prostředí. Postupně však začnou převládat realistické, časově zařaditelné příběhy. Popisy dějinných reálií mohou místy asociovat tzv. historickou prózu, ve skutečnosti jde však spíše o jistou ironii. Skutečným těžištěm Nuskových textů je totiž filosofický náhled zprostředkovávaný symbolickými výjevy.
Působivost tohoto vskutku velkolepého literárního danse macabre je umocněna reprodukcemi četných — autorem pečlivě vybraných — dobových grafik a kreseb.
Nakladatel: PETROV
ISBN: 8072272217
Rok vydání: 2005
Jazyk: Čeština
Počet stran: 622

 

Padraikův zánikpadraikuv-zanik

Rozsáhlý román vznikl před 27 roky, působí jako by byl napsán dnes. Jde o podobenství – děj se odehrává v Irsku a je vyjádřením čehosi dnes na výsost aktuálního: rozpadu mezilidských vztahů, dorozumívání mezi lidmi až k rozpadu širšího lidského společenství a kultury a civilizace vůbec.
Nakladatel: Torst
ISBN: 80-7215-025-1
Rok vydání: 1997
Jazyk: Čeština
Vazba: vázaná
Počet stran: 477

 

 

 

 

Kafkův proces a Švihova aférakafkuv-proces-a-svihova-afera

Švihova aféra, která propukla na počátku března 1914, rozbouřila i názorově rozdělila celou tehdejší českou veřejnost a stala se ihned nejvýznamnějším tématem českého i německého tisku. Následný Švihův proces z jara 1914 se vyznačoval podivnými a komickými podrobnostmi a vyvolával obraz směšné neschopnosti až hlouposti rakouské policejní byrokracie. Tento proces se stal i jedním z inspiračních zdrojů Kafkova geniálního románu Proces, jak přesvědčivě napovídá množství velice příbuzných detailů. Není dokonce vyloučeno, že Švihův případ měl pro formování Kafkova básnického obrazu a nezaměnitelného vidění světa i některé hlubší významy a zásadnější iniciační úlohu, než se může na první pohled zdát.
Nakladatel: Společnost pro odbornou liter.
ISBN: 80-85947-60-9
Rok vydání: 2000
Jazyk: Čeština
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Počet stran: 232