Jan Tichý


Narozen 1941 v Hradci Králové.
Vyrůstal jako prostřední ze tří bratrů v Mostě a v Jičíně. Jeho otec byl do února 1948 viceprezidentem krajského soudu v Mostě. Proto autor nemohl po maturitě v roce 1958 jít na medicínu a rok pracoval v chemických závodech. Další kariéra: učitel matematiky a kreslení, pomocný dělník, „pamák“ v Jednotě, programátor, autor příruček k počítačovému účetnictví. Nyní v důchodu.
Jako „začínající básník“ přispíval do studentského časopisu a do amatérských sborníků, před rokem 1968 byl hostem rozhlasového Mikrofóra. Pod pseudonymem vydal dvě kovbojky napsané v autorské dvojici (1990 a 1992).
Dramatizaci Balzakovy novely Succubus (Dilia, 1991) uvedl Radim Vašinka s divadlem Orfeus v Praze. Dramatizaci Flaubertovy Paní Bovaryové pod titulem Láska a smrt Emy B. inscenoval soubor Jirásek v České Lípě.
První cena v soutěži Literárního klubu K 89 za povídku Chodí Smrtka okolo (1995).
Černá hala (1994) a Povídka ´95 (1995), účast ve sbornících povídek Literárního klubu K 89.
Opušťák do nebe (Akropolis, Praha 2004), autobiografické retro o lásce a smrti z vojenského prostředí v 60. letech.
Třicet dva hodin mezi psem a vlkem (Akropolis, Praha 2007), novela na motivy skutečných událostí divokého odsunu 1945.
Tři texty pro staříky (básně) – čestné uznání v soutěži Literární Vysočina 2008.
32 hodin mezi psem a vlkem (premiéra v září 2010), inscenace Činoherního studia v Ústí n/L.
V současnosti píše převážně prózu a příležitostnou publicistiku.

Třicet dva hodin mezi psem a vlkem / Zweiunddreissig Stunden zwischen Hund und Wolf 688

Vydal: Nakladatelství Akropolis
Česká verze:
Počet stránek: 144
Obálka: Soňa Trubačíková
Cena: váz. 169 Kč vč. DPH
ISBN 978-80-7304-079-6¨
Německá verze:
Počet stránek: 180
Obálka: Soňa Trubačíková
Cena: váz., 180 Kč vč. DPH
ISBN 978-80-7304-080-2
Dramatický příběh z léta 1945, který se odehrál v severočeském Novém Boru.
Tichy--Jan_2007-689Jsou čtyři týdny po válce a nepraví se mstí na nepravých. Do města přicházejí české revoluční gardy, vedené podplukovníkem Josefem S. Následují domovní prohlídky německých domácností, kde gardisté údajně hledají zbraně, vojenskou výstroj nebo rozhlasové přijímače. Desítky německých občanů jsou odvedeny na náměstí a po několikahodinovém exemplárním mučení a bití je osm z nich proti vůli místního národního výboru gardisty zastřeleno. Poté velitel gardistů nařídil „vypovězení“ rodin zastřelených a dalších zadržených Němců jako „osob neznajících kázně“ do Německa. Během transportu gardisté zavraždili také národním výborem nově jmenovaného německého primáře novoborské nemocnice. Následujícího dne ve městě proběhla společná svatba tří česko-německých párů. Hromadná vražda měla nepochybně zastrašit místní Němce a současně posloužit jako argument na podporu nezbytnosti odsunu jako jediného řešení bezpečnostní situace. V pozadí se skrývá i motiv odplaty za sedm popravených vůdců rumburské vzpoury z roku 1918, pohřbených na zdejším hřbitově. Krutý příběh, postrádající logiku, má rozměry antické tragédie…

Opušťák do nebeTichy--Jan_2004-690

Vydal: Nakladatelství Akropolis
Novelu doplňují ilustrace Miloše Pekárka.
96 str., brož., ilustr.
Doporučená cena včetně DPH 99 Kč.
ISBN 80-7304-056-5
Opožděný knižní debut autora, který se prosadil jako začínající básník v 60. letech, za normalizace však o publikační možnosti přišel. Kromě dramatizací literárních předloh cizích autorů píše poezii i drobné prózy. V polovině 90. let získal první cenu v soutěži klubu K 89 za povídku Chodí smrtka okolo. Opušťák do nebe lze charakterizovat jako baladu o lásce a smrti, v níž se všední prolíná s existenciálním. Součástí svébytné struktury textu jsou i verše, nasvěcující vypravěče z dalšího pohledu.

Napsat komentář