Ozvěny Roku české hudby, oslava 75. narozenin Vadimíra Kořána

V pátek 16. ledna 2015 se v Severočeském muzeu v Liberci konalo od 18 hodin hudební setkání, na kterém pianista Vladimír Kořán, člen opery Divadla F.X.Šaldy, oslavil své narozeniny. Operní publikum zaplnilo sál s přidanými židlemi, a i když vstupné bylo dobrovolné, nikdo se dobrovolnosti nedržel. Programem návštěvníky provázel a recitoval Pavel Hejl.
Zahájila ho sopranistka D.F.X. Šaldy Šárka Venclová, která zazpívala tři písně Antonína Dvořáka, Nad krajem vévodí lehký spánek, Vy vroucí písně, spějte a Byl to krásný sen. Dále vystoupil barytonista Dario Grbič se skladbami A. Dvořáka Široké rukávy a Má píseň zas mi láskou zní. Vystřídala ho sopranistka Iveta Hejduková, malé postavy, avšak velikého hlasu, zpívala od Bedřicha Smetany z Čertovy stěny árii Katušky a od Leoše Janáčka z Její pastorkyně árii Jenůfy, Zdrávas královno, matko milosrdenství. Vystřídal ji Jiří Černý se skladbou Antonína Dvořáka Struna naladěná a Leošem Janáčkem upravenou písní Láska. Šárka Venclová zazpívala od Bohuslava Martinů Děvče z Moravy a z Dvořákova Jakobína árii Terinky, Dario Grbič od Bedřicha Smetany z Dalibora árii krále Vladislava.
Iveta Hejduková nasadila ze Smetanovy opery Libuše árii Bohové věční tamo nad oblaky a na závěr Můj drahý národ český neskoná, doprovázena bouřlivým potleskem.
V druhé části večera zazněla kantáta Bohuslava Martinů Otvírání studánek, pro soprán, alt, baryton, recitátora, ženský sbor a doprovod houslí, violy a klavíru. Recitoval Pavel Hejl, Cantemus dirigovala Vlasta Hejnicová, sola zpívali Šárka Venclová, Jana Černá a Jiří Černý, za doprovodu Markéty Vybíralové, Jaroslava Kořána a Ištvána Matejči.
Celý program připravil, pěvce doprovázel a klavírní part Otevírání studánek přednesl jubilant, opravdu skvělý Vladimír Kořán. Blahopřejeme.
Otto Hejnic

Napsat komentář