Zprávy z Obce spisovatelů

Vážení,

omlouvám se některým členům Obce spisovatelů, valnou hromadu OS jsem nekomentoval, neboť jsem předpokládal, že si ji najdou sami. Spojení na OS  je na www stránkách OS, Obec spisovatelů.cz.

Schůzky 12. dubna 2017 jsem se ze zdravotních důvodů neúčastnil. Z jednání vyplývá, že Noviny OS v pdf budou postupně  zaslány elektronicky všem členům OS.  Budeme platit místnosti v Železné ulici do konce března, místnosti jsou již  vyklizené.  Nyní platí kontaktní adresa: Obec spisovatelů, Viktorka – herecký dům, Ratibořice 12, 552 03 Česká Skalice, bude tam stálá služba.

Byla vytvořena  redakční rada časopisu OS, vedoucím redaktorem je MUDr. Uzel, členové O. Hník, V. Toman a F. Tylšar.  Členové  Rady Obce napíší  svoji zprávu do 15. 5. 2017, velikosti maximálně 500 znaků a pošlou svoji  fotku MUDr. Uzlovi.

Na veletrhu Svět knihy bude v sobotu od 10 do 11 hod. vyhrazen pořad OS. Akci zajišťují L. Romanská, O. Nytrová, D. Kovářová,  V. Ríša a F. Vrbenská, členové rady jsou vyzváni k publikaci.

Pražský spolek spisovatelů, vedený O. Nytrovou, pořádal  18. 4. v Praze – Karlíně, Vítkova 13,  v 18,15 představení čtyř plzeňských básnířek a jedné  zpěvačky. Předposlední květnové úterý, 16.5., přivítá spolek psychiatra, básníka a dramaturga MUDr. Jana Cimického (1948), 20. června to bude Mgr. Zdeněk A. Eminger, Th.D. (1978), teolog a spisovatel.

Poslední úterý v měsíci dubnu to bude divadelní režisér Jiří Fréhár, v květnu se představí  Eva Urbanová z Národního filmového archivu, v červnu básnířka a výtvarnice Eliška Peroutková, tyto pořady jsou hlavně  pro seniory,  proto jsou od 15 hodin.

Novým šéfem vznikajícího Českého literárního centra je 33letý básník Ondřej Buddeus,  nikoliv člen OS, ale Asociace spisovatelů.

Cena Miroslava Švandrlíka

Obec spisovatelů ČR, Městská část Praha 11 a  Umělecké sdružení ARTES vyhlásily  další ročník  ceny MŠ pro nejlepší humoristickou knihu českého autora v  roce 2016.  Návrh na cenu bylo možné poslat do konce března 2017 na adresu šlechtovam@praha 11.cz a obecspis@volny.cz, knížky v elektronické podobě na  svandrlik@praha11.cz.  Porotců je 6, dva za OS, dva za  Prahu 11, dva nezávislí. Cena má finanční podobu, bude vyhlášena v září 2017 v rámci oslav Dny Prahy 11.

V úterý 12.  září od 14 hodin se bude konat schůzka Rady Obce, místo bude dodatečně určeno.

9. ročník Mobelovy ceny vyhlásil básník Alois Marhoul, výtisk sbírky zasílejte na jeho adresu, 252 04 Čísovice 123. Vyhlášení bude v  září 2017.

V příloze zasílám komentář k valné hromadě OS.

Otto Hejnic

Valná hromada Obce spisovatelů v Praze

V sobotu 18. března se od 10 hodin konala Valná hromada v budově pražského magistrátu. Příchozí obdrželi Noviny Obce spisovatelů, velkoformátový dvoulist, na kterém byly základní informace o Obci spisovatelů. Vede ji Rada OS, předsedou je Tomáš Magnusek, místopředsedy jsou Lydie Romanská a Radim Uzel, tiskovou mluvčí je Daniela Kovářová, členy Otto Hejnic, Hana Hosnedlová, Jaroslava Málková, Alois Marhoul a Olga Nytrová, členy revizní komise jsou Ivo Harák, Vlado Ríša a Františka Vrbenská, členský příspěvek činí 750 Kč pro pracující a 400 Kč pro ostatní. Účastníci platí své členské příspěvky, získávají Noviny Obce spisovatelů a sborník OS Duše plné slov.

Předseda OS Tomáš Magnusek při projevu řekl, že Rada OS zrušila sídlo v Železné ulici, dále se OS stala polovinou nadace E. E. Kische a polovinou nadace Miroslava Ivanova, sama OS provozuje Cenu M. Švandrlíka, členové OS se mohou zapojit do Magnezie Litery a různých dalších soutěží. Noviny Obce spisovatelů, které dal dohromady Vlado Ríša, byly nabízeny na Valné hromadě OS.

Dochází k jedné změně, která je však velmi podstatná. Účastníci dostávají publikaci Duše plné slov, její podtitul je Almanach Obce spisovatelů ČR 2017. Jako autorský výtisk je zadarmo. V případě, že autoři chtějí knížek víc, platí za jednu 350 Kč, v běžném prodeji asi 450 Kč. JUDr. Daniela Kovářová, bývalá ministryně spravedlnosti, dokázala, co chtěla, že místo peněz se bude mluvit o literatuře. Sborník má 488 stránek, zúčastnilo se ho 85 autorů, členů OS, vydalo jej nakladatelství Havlíček Brain Team. Autoři jsou zařazeni podle abecedy. Do výběru textů nikdo nemluvil, autoři, při respektování 10 stránek na člena, se museli smířit s postupně se prodlužující uzávěrkou. Kterýkoliv člen OS má právo své texty publikovat, to bylo poprvé, kdy to bylo prakticky provedeno! Bylo vydáno 500 výtisků. Knížky si vyzvedla asi polovina autorů, další budou zaslány knihovnám a příslušným institucím. U veršů či povídek je uveden pouze autor, není uvedena knížka, ze které ukázka pochází ani základní data o autorovi. Údaje si každý najde v počítači, řekla editorka Daniela Kovářová. Mezi autory je např. Eva Kantůrková, Milan Blahynka, Iva Pekárková, Jiří Žáček. Snímek všech autorů Duše plné slov je uveden na portálu www.obecspisovatelů.cz, Otto Hejnic a Luboš Příhoda jsou na snímku úplně vlevo. Je tam i Stanislav Kubín.

Valná hromada nebyla volební, zúčastnilo se jí 75 členů OS. Přítomné uvítal doktor Uzel, autor 20 populárních knížek, pak předal slovo předsedovi, filmaři Tomáši Manuskovi. Poté hovořila JUDr. Daniela Kovářová, jejíž mladý syn pomáhal s výběrem peněz za sborník. Přispěly různé osoby, bohužel žádná instituce.

Závěr

Obec spisovatelů se v posledních letech opět setkává s větší odezvou veřejnosti, k tomu přispívají i webové stránky. Na tomto portále vycházejí důležité převážně pražské akce, úplně vzadu najdeme například Dialog na cestě Olgy Nytrové, najdeme tam Středisko západočeských spisovatelů, Kruh autorů Liberecka, v něm časopis Světlik, dále stránky Mileny Fucimanové, kde je program divadla Agadir, ale také stránky Jaromíra Nohavici, a dokonce stránky předsedy českého PEN klubu, básníka a písničkáře Jiřího Dědečka. Vedle toho vychází měsíčně plzeňský PLŽ a jiné sborníky.

Každý člen se tak může do činnosti OS zapojit.

Otto Hejnic

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>