Dopisy člověku Nathanielovi – 2. upravené a rozšířené vydání – Stanislav Kubín

Rozšířené 2. vydání Dopisů člověku Nathanielovi vychází roku 2017 se změněnou obálkou Štefana Škapíka, knížka v tvrdé vazbě má 140 stran, přibyly dva eseje, něco veršů a přemnoho citátů. Autor komunikuje v současném čase, vedle obligátního Jana Wericha, Antoina de Saint Exupéryho, Emanuela Rádla, Marka Orko Váchy promlouvají Lenka Procházková, Miloň Čepelka, Benjamin Kuras, Arnošt Lustig, Dr. Roman Cílek, Robert Fulghum, Ladislav Heryán a Zbygniew Czendlik, nechybí ani středověký Rabi Jehuda Löv ben Becalel.


Uvedení knihy do života proběhlo v pondělí 27. března v 17 hodin. Zahájila ho ředitelka knihovny Blanka Konvalinková. Místo nemocného Roberta Tamchyny se úvodního slova chopil Kubínův kolega, Benjamín Mlejnek z Jablonce, který pozval komorní ženský sbor Cantemus, vedený Vlastou Hejnicovou, a později i samotného autora. Prozaické části, promluvy k Nathanielovi, četl Milan Hodný z Naivního divadla, který se k textu věkově hodil, verše autora četl mladý Štěpán Cvejn. Benjamín Mlejnek zpovídal Kubína, který na naléhání čtenářů dílo rozšířil a doplnil, rovněž Štefan Škapík namaloval další obrázky. Desetina výnosu knihy připadne nadaci Zdravotní klaun, o nadaci poutavě hovořila Daniela Weissová. Poslední esej, Zlatinky, který přednesl chlácholivým hlasem Milan Hodný, ukončil večer. Přítomen byl Luboš Příhoda z KALu a mnozí další. Na závěr byla autogramiáda a promluvy autora se čtenářkami.

Otto Hejnic

Napsat komentář