Jidáš byl ufoun a jiné příběhy Štěpána Kučery

S úryvky z knihy Štěpána Kučery jsem se seznámil na jaře v Jablonci při autorském čtení, k celé knize se vracím až nyní. Jidáš byl ufoun … a jiné příběhy vydalo nakladatelství Druhé město Brno, ilustroval ho Lyuben Petrov a má 280 stran. Štěpán Kučera v minulosti vydal Tajnou kroniku Rychlých šípů, přispěl do sborníku pro ADRU povídkou Milióny času a uspořádal Literaturistického průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku. Narodil se roku 1985, studoval na gymnáziu v Jablonci, na Karlově universitě v Praze a na dalších školách po světě, rád cestuje a mluví samozřejmě anglicky.
Marcel Proust v Hledání ztraceného času i James Joyce v Odysseovi píší ve své podstatě realistické romány, vycházejí z poznané skutečnosti, Štěpán Kučera a další autoři 21. století, např. M. Houellebecq, vytvářejí svět fikce, nechávají otázku pravdivosti stranou.
Continue reading

Oblastní galerie Liberec – Lázně

V neděli 18. září 2016 jsem s chotí navštívil v Liberci galerii Lázně, poslední den jsem zhlédl Německočeskou výstavu Liberec 1906.
Je tomu 110 let, co byla s velkou slávou uspořádána. Liberec, tehdejší Reichenberg, navštívil krom početných Němců a Čechů i císař Rakousko-Uherska Franz Josef I. Byla zbudována na břehu přehrady, zahrnovala přes 30 objektů, po dokončení výstavy byly objekty zbourány, do dnešních dnů z ní zbyly tři budovy. Vidíme chocholy na hlavách slavnostních uniforem, dlouhé sukně, masivní klobouky dam a vedle toho vystavované kanóny, které ukončily slávu mocnářství. Pavilony byly dřevěné, šly dobře rozebírat. Na na místě výstavy jsou dnes ulice. V té době byl populární malíř Wenzel Franz Jäger (1861 – 1921) a sochař Franz Melzner (1870 – 1919), který si na výstavě užil kousek slávy. Malířka Hermine Ginzkey (1864 – 1933) většinou vystavovala své práce s ostatními dámami. Středisky umění byly Vídeň, Praha a Mnichov.
Continue reading

Křest Kalmanachu 2016-2017

V knihovně v Liberci se v pondělí 3. října v 17 hodin, se koná křest Kalmanachu  2016 – 2017. Číst  budou Štěpán Kučera, Otto Hejnic, Marek Sekyra a Milan Hrabal,  na básnířku Hanu  Fouskovou vzpomene Luděk Lukůvka.  Občerstvení zajištěno. Srdečně zve KAL.

Continue reading

Hovory o srpnu

Srpen ´68, vývoj událostí v roce 1969 a nastupující normalizaci připomněl  17. srpna Jablonečanům v Domě česko-německého porozumění v Jablonci-Rýnovicích Luboš Příhoda. Liberecký  básník, novinář a překladatel byl hostem srpnových Hovorů,  pravidelného cyklu zaměřeného na představování autorské tvorby.

Continue reading

Událost v městečku Goga

V libereckém Malém divadle se dává inscenace Událost v městečku Goga. Napsal ji spisovatel, dramatik a lékař Slavko Grum (1901- 1949), jehož jménem je označována poválečná cena za nejlepší slovinské dramatické dílo. Hra, prvně uvedená v slovinském Mariboru roku 1931, byla přijata s rozpaky.
Slovinský režisér Uroš Trefalt (1965) po pražské DAMU studoval ve Francii a USA také loutkařinu, režíruje po celém světě, poslední jeho inscenace je Duende v Divadle Na zábradlí. V Události využil přeložený text Dušana Karpatského, který upravil, arénu Malého divadla roztáhl po délce. Scénu Petr B. Novák rozdělil na části znázorňující byty v domě, v němž se odehrávají expresivní dramata. Kostýmy odpovídají minulému století. Continue reading

Dopis z Obce spisovatelů

Milí kolegové,

Obec spisovatelů ČR se rozhodla vydat publikaci nazvanou Almanach Obce spisovatelů ČR, která bude složená z autorských příspěvků svých členů. Náklady na vydání publikace uhradí Nadační fond Obce spisovatelů, každý člen OS má k dispozici 6 stran wordovského dokumentu (u souvislého textu jde přibližně o 22.000 znaků včetně mezer). Literární žánr i tematické zaměření příspěvku je libovolné, může tedy jít o poezii i prózu, popř. o ukázku delšího textu, a to i textu již publikovaného. Příspěvky budou v publikaci řazeny za sebou podle abecedního pořadí autorů, kniha bude také obsahovat kompletní seznam členů OS.

Continue reading

Zápis ze zasedání Rady OS ze dne 17. června 2016

Přítomni: Milena Fucimanová, Otto Hejnic, Hanka, Hosnedlová, Daniela Kovářová, Tomáš Magnusek, Jarka Málková, Marcella Marboe, Alois Marhoul, Olga Nytrová, Vlado Ríša, Lydie Romanská, Františka Vrbenská

Omluveni: Ivo Harák, Radim Uzel

Program jednání: Continue reading

Kruh, středisko východočeských spisovatelů

Jednání rady Obce spisovatelů 17. června, které vedl Tomáš Magnusek, se konalo se v Praze, přineseme z něj zápis JUDr. Daniely Kovářové. Předsedkyně Marcella Marboe tam přinesla čerstvý výtisk 44. bulletinu Kruh, zahrnuje Pardubicko, Vysočinu, Orlicko a Hradecko. Má 56 stran, červenou obálku, grafiku Jany Wienerové, vedou ho tři pánové, Milan Dušek, Jiří Faltus a Jiří Lojín, všichni bydlí mimo Hradec Králové. Continue reading

Thais Julese Masseneta

Liberecké Divalo F. X. Šaldy uvedlo 27. května 2016 pozapomenutou operu Julese Masseneta Thais. Šel jsem na představení 10. června. Autor (1846 – 1912) použil motivu z byzantské Alexandrie, libretista Louis Gallet smíchal religiozitu a erotičnost. Režisérka Linda Keprtová si operu vybrala, upravila a nastudovala, přikývnout můžeme tradičním kostýmům Tomáše Kypty. Dirigent Martin Doubravský zvládl francouzské noty výtečně, sbormistr Tvrtko Karlovič vytvořil mužskému i ženskému sboru citlivou dynamiku.
Continue reading

Poprask na laguně

Slavnou komedii Carla Goldoniho Poprask na laguně v Divadle F. X. Šaldy v Liberci připravoval Ivan Rajmont, ale režíroval ji už jeho scénograf Martin Černý. Hru přesunul do 50. let, postavil dva italské patrové domky, pod nimi dva stoly s židlemi, členitý prostor, ve kterém jednotlivé postavy komunikují, tedy perou se, hádají, proklínají a milují se, všechno dohromady a ve zběsilém rytmu.
Nápadník Toffolo, Jakub Albrecht, je odbytý podvodník, ale ženské z protějšího baráku tvrdí, že uspěl, jde si stěžovat samotnému Komisaři. Continue reading