KAL – LAK a jiné zajímavosti

Vážení čtenáři,

KAL již dříve přestal existovat, definitivní tečkou bylo úmrtí bývalého předsedy Luboše Příhody. Doména KAL je stále funkční, pro letošek zaplacená, sloužila mi hlavně k tisknutí recenzí, tyto jsem dál posílal do Divadla F. X. Šaldy, kde je tiskla a vyvěšovala ma fermanech v divadlech pí Špačková, později pí Plíhalová.  Nejlepší recenze vycházely v tištěném Světliku, který vychází čtyřikrát do roka, ze 48 stránek zhruba polovinu připravil do tisku za již neexistující KAL Marek Sekyra z knihovny.

V minulém roce mladí autoři, Julius Benko, Štěpán Kučera, Martin Trdla a Miroslav Stuchlý,  oslovili ředitelku liberecké knihovny Blanku Konvalinkovou  a bývalé členy KAL, Jana Šebelku a Marka Sekyru, že vytvoří místo KALu nový spolek LAK.

Výsledkem je, že první číslo letošního roku, celkem 75., již vyšlo,  vytištěno bylo 500 kusů, za literární půlku čísla zodpovídá LAK,  připravil ji do tisku Martin Trdla. KAL je mrtev, ať žije LAK, což značí Liberecký autorský kruh, napsal Jan Šebelka. Členové LAKu  přibrali do čísla mimo jiné Evu Koudelkovou a Milana Hrabala, mně vyšel nekrolog Josefa Vinkláta, nevešly se divadelní recenze.

Otázkou je, nakolik jsou potřebné mé divadelní recenze, které zabíraly značnou část literární přílohy Světliku. S novou hrou vycházejí na stránkách divadla také oznamovačky novin, DFXŠ tiskne z nich ukázky, ale jsou napsány před premiérou díla, aniž novináři představení zhlédnou. Smysl mají recenze v Divadelních novinách, kde profesionálové po zhlédnutém představení zhodnotí inscenaci do hloubky. Určitý problém je, že Divadelky nestihnou zrecenzovat všechna představení a k většině diváků se nedostanou. Moje recenzování vychází z místních kořenů, není sice tak odborné, ale domnívám se, že přispívá ke zvýšení návštěvnosti divadla.

Ač jsem psal literární, výtvarné, muzikantské i divadelní recenze od roku 1990, stále mi chybí odbornější hodnocení, což pociťuji zvláště u operních představení. O moje divadelní recenze byl ve Světliku zájem minimální.  Nevím, kdo mé recenze čte na webových stránkách KALu, napište mi, prosím, na e-mail otttohejnic@seznam.cz. Jsem zvědavý, kolik čtenářů se najde.

Děkuji Karlu Kunovi, který mi při mém boji s webovými stránkami  pomáhal. Po ztrátě Světliku hodlám recenzování divadla omezit,  půjde zvláště u oper o krátkou zprávu místo obsáhlé recenze.

Hodlám  se více věnovat vlastním povídkám, které mají vyjít příští rok v nakladatelsví Bor, recenzím prozaických knížek, které dostanu e- mailem  nebo na adresu Otto Hejnic, Gagarinova 782, Liberec a recenzím výtvarným a muzikantským.

Posílám vám pozvánku, kterou mi LAK zaslal, pravděpodobně tam budu jediný šedovlasý, najdete mne, pohovoříme spolu.

Otto Hejnic

 

 

Nový LAK a pozvánka na křest

Dobrý den,

rád bych Vám představil náš nápad na oživení KALu, Kruhu autorů Liberecka – pod pozměněným názvem LAK, tedy Liberecký autorský kruh. Společně s místními literáty Juliem Benkem, Štěpánem Kučerou a Miroslavem Stuchlým jsme si říkali, že zkusíme navázat na tradici i činnost KALu pod heslem „KAL má nový LAK“; po schůzkách s „duchovními otci“ Janem Šebelkou a Markem Sekyrou – a s jejich „požehnáním“ – jsme se rozhodli založit nový spolek.

Zároveň bych Vás rád srdečně pozval na první veřejnou akci LAKu, kterou bude křest nového hávu časopisu Světlik. Akce se uskuteční ve čtvrtek 28. 5. 2020 od 18:00 v libereckém Knihkupectví a antikvariátu Fryč.

Jak z výše uvedeného vyplývá, spolupracujeme s Krajskou vědeckou knihovnou na časopisu Světlik, rádi bychom (v návaznosti na tradiční Kalmanachy) letos připravili i vydání sborníku severočeských autorů, máme v plánu organizovat také veřejné akce, čtení či besedy s autory.

Pokud byste měl/a zájem stát se členem/členkou Libereckého autorského kruhu a podílet se na jeho činnosti svými příspěvky (do Světliku, výročního sborníku, případně dalších chystaných publikací), anebo jakýmikoli nápady a aktivitami, budeme moc rádi.

Díky, za LAK srdečně zdraví

Martin Trdla, předseda LAK

Comments are closed.