Leninovi balzamovači

V úterý 13. února 2018 jsem viděl černou komedii Verna Thiessena Leninovi balzamovači. Šéf činohry, režisér Šimon Dominik, využil překladu Barbory Hančilové a poprvé v Česku 8. 12. 2017 v libereckém Malém divadle uvedl kanadského autora.

Continue reading

Zápis ze zasedání Rady Obce spisovatelů

Zápis ze zasedání Rady Obce spisovatelů, která se konala ve dnech 5. a 6. ledna 2018 v Hereckém muzeu Viktorka, Ratibořice

  Continue reading

Michal Prokop v Bedně

Přenesení bývalého rockového klubu Bedna do prostor zrenovovaného Warehouse, na trati tramvaje pod Ještěd, zastávka Staré pekárny, proběhlo rychle, navštívil jsem tam již koncem minulého roku koncert Vladimíra Merty, doprovázeného Janem Hrubým a Ondřejem Fenclem.

Continue reading

Výstava fotografií nedávno zemřelého Jana Pikouse

Fotograf Jan Pikous, narozený 9. března 1929 v Hrejkovicích, působil zpočátku v libereckém časopise Vlnař, později v Severočeském nakladatelství a ještě později v Síňce, kde s amatérskými výtvarníky určoval ducha doby. Zpočátku byl pod vlivem Čestmíra Krátkého, hledal novou citlivost černobílého filmu, a později fotil svébytné barevné fotografie.

Continue reading

Peter Gehrisch v liberecké knihovně

Známý německý básník a překladatel Peter Gehrisch vystoupil 11. prosince 2017 v liberecké knihovně. Představil výběr ze své sbírky veršů Břemeno paměti. Ukázky byly tištěné německy. Básník je četl německy, hrubý překlad veršů říkala Ilona Martinovská, která také tlumočila besedu, umělecký překlad byl dílem Milana Hrabala. Grafiku, 8 černobílých ilustrací a barevnou obálku, zhotovil Milan Janáček, devadesátistránkovou knížku vydala Městská knihovna Varnsdorf za podpory Česko – německého fondu budoucnosti. Moderátorem večera byl Milan Hrabal, který přivítal několik studentek němčiny, vedených svým profesorem, Pavlem Novotným, přišlo celkem asi dvacet posluchačů, řada z nich se německy i polsky domluvila.

Continue reading

Vladimír Merta v Liberci

Vladimír Merta, Jan Hrubý a Ondřej Fencl hráli 4. prosince 2017 v nově otevřeném Warehausu. Bývalá Bedna byla překonána, opravený klub Warehause je kousek pod starými pekárnami na zastávce tramvaje, vznikl adaptací staré továrny, litinové sloupy nesou dřevěnou konstrukci . Klub získal potřebný prostor, vše jsem viděl a slyšel z první ruky, pár metrů od pódia.

Continue reading

Ctihodní řezníci – Jan Šebelka

Detektivní román Ctihodní řezníci vyšel na podzim v roce 2017, má 280 stran, měkkou vazbu a obálku od Romana Karpaše.

Continue reading

Gustav Ginzel podruhé

Vychází druhé, rozšířené vydání knihy Podivín, který okrášlil svět, aneb vzpomínání na Gustava Ginzela, kterou dal dohromady Jan Šebelka a kolektiv. Knihu otevírá barevný snímek Gustava Ginzela v Kukani, přibyla řada dalších, dosud nepublikovaných, fotografií, zvláště ceněné jsou snímky Františka Mrvy, například z kuchyně Hnojového domu. Ozvali se přátelé, mj.Eva Novotná, která říká: „ Jizerky byly tehdy prázdné, od 16 let jsem lezla, tady a ve Skaláku. Byli jsme na Kavkaze, vylezli jsme na Kazbek, 5100 m. Gusta se uměl s Gruzínci perfektně domluvit. Kdyby tehdy na Huascarán jel, lavina by horolezce asi nezasáhla, měl úžasnou intuici.“

Continue reading

Tajuplný ostrov T. Syrovátky a F. Nuckollse

Podtitul inscenace podle J. Verna je Veselý kankán pro celou rodinu, premiéru měla 20. října 2017 a já jsem ji viděl 7. listopadu 2017.

Continue reading

Mnoho povyku pro nic

Kateřina Dušková zvítězila nad tradicí a já 9. listopadu 2017 z jedenácté řady překvapeně sledoval její způsob realizace Shakespearovy komedie Mnoho povyku pro nic. Režisérka využila překladu Jiřího Joska, přenesla děj hry pomalu do současnosti a zaměřila se na detail, což se jí povedlo. Vojácké vysoké boty a maskovací bundy, které navrhl Tomáš Kypta, ukazují na současný příběh.

Continue reading