Pozvánka na valnou hromadu Obce spisovatelů

Vážení autoři, členové Obce spisovatelů České republiky,
     dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na valnou hromadu Obce spisovatelů České republiky, která se bude konat dne 6. prosince od 13:00 ve Slovenském domě, Soukenická 3, 110 00 Praha 1.  Letošní valná hromada bude spojená s předáním Švandrlíkovy ceny za rok 2019, které proběhne po skončení valné hromady v 15:00.
 
Program valné hromady:
 
13:00 – zahájení předseda OSČR: T. Magnusek
13:10 –  místopředsedkyně OSČR: L. Romanská
 
13:20 –  příspěvky zástupců regionů, členů rady, komisí
 
14:00 – 14:45 diskuse
 
15:00 – 16:00 slavnostní předání Ceny Miroslava Švandrlíka
 
moderuje: D. Spáčil
 
      Těším se na společné setkání s Vámi.
                          S úctou, Tomáš Magnusek

Comments are closed.