Nekrolog – Luboš Příhoda

V úterý 16. 10. 2018 zemřel liberecký novinář, překladatel a básník Luboš Příhoda. Narodil se 2. 8. 1934 v Náchodě. V 21. 8. 1968 při „bratrské internacionální pomoci“ pracoval v novinách Vpřed, v Liberci tehdy při vpádu sovětských tanků přišlo o život 9 lidí. Za normalizace odešel pracovat do JZD, pod cizími jmény překládal poezii i prózu. Po sametové revoluci se stal šéfredaktorem obdeníku Region, předsedou Kruhu autorů Liberecka (KAL) a významným členem Euroregionu Nisa. Přeložil z němčiny román Isy Engelmann Návrat pod zelenou střechu a Židé v Liberci. V roce 2004 vydal sbírku Promluvy do zdi, kterou doplňují překlady německé poezie. V roce 2009 Luboš Příhoda vydal knihu o událostech ze srpna roku 68 v Liberci A potom přijely tanky, v roce 2015 Nejdřív tanky, potom pendreky, rozšířené vydání z let 68 a 69 a bibliofilii Umíněný Ikaros.

KAL pod jeho vedením vydal 10 čísel Kalmanachů a česko – německou čítanku Naše krajina slov – Unsere Wortlandschaft.

Zemřel vstřícný statečný člověk. Čest jeho památce.

Rozloučení bude v pátek 26. října v 10 hodin v libereckém krematoriu.

Napsat komentář