Otto Hejnic

Valná hromada OS 2018

Valná hromada Obce spisovatelů

Valná Obce spisovatelů ČR se konala v sobotu 8. prosince 2018 v 10 hodin v budově magistrátu v Praze. Členové dostali bezplatně čtvrté číslo Novin Obce spisovatelů, které připravil nový člen OS Dušan Spáčil, antologii české a slovenské poezie Refrény času, již bude možno zakoupit za 299 Kč, a antologii Duše plné slov za 350 Kč. U sekretářky bylo možno zaplatit členské příspěvky, pracující 750 Kč, nepracující 400 Kč.

Continue reading

Boleslavský Chaplin

Boleslavský Chaplin

Tragikomedii Chaplin uvedlo Městské divadlo v Mladé Boleslavi ve středu 5. prosince 2018 na scéně DFXŠ v Liberci. Starší generace Chaplina bezpečně zná z černobílých grotesek a slavných mluvených filmů, pozapomínaný herec a režisér byl viděný jinýma očima.

Continue reading